Kinnarps.space

Kinnarps.space

En kränkt dag på jobbet

En kränkt dag på jobbet. Här får ni ta del av min och Kinnarps AB historia sedan 1989. Kränkningar,lögner,falsk marknadsföring,miljöbrott mm. 

 

NYTT AVSNITT 9/8-2020

KINNARPS LÖGNER

Återigen en vecka med mängder av försök till dataintrång. Den som gör detta köper tjänster från olika håll och måste under senaste 15-16 månaderna betalat en hel del för detta. Man kan givetvis lokalisera var aktörern har marknader och filialer. 

Samtidigt är detta ett grovt brott och anmälan med misstänkt gärningsman ( principal ansvar) görs vid varje tillfälle. Någon har ju väldigt ont av de sanningarna som avslöjas och publiceras här. 

Men eftersom förra veckans avsnitt varit så enormt populärt och genererar mycket gensvar har vi av olika anledningar valt att låta hela förra veckans avsnitt ligga kvar en vecka till. Tack för mail ,samtal och brev. Ni omfattas av källskydd. 

Här följer nu avsnittet från 2 augusti …

Hösten är här…. och tack för alla mail mm under dessa veckor sedan förra avsnittet. Och tack för alla tusentals läsningar. Mycket från det förra avsnittet ligger i väntans tider på olika ställen. Gå gärna in i arkivet och läs senaste avsnitt för att hänga bättre med i detta. Varje dag under dessa sommarveckor har försök till dataintrång begåtts i hundratal/dygn. Man undrar varför? Men här kommer iaf ett nytt avsnitt.

(Bildrättigheter SVT)

Här ser ni hela tv programmet Striptease som sändes 930224 i SVT. Programmet har nog aldrig varit så aktuellt som nu beroende på 3 saker.

✅ LAS,lagen om anställningsskydd.
✅ Henry Jarlsson och Kinnarps AB,s  trovärdighet.

✅ Ett varsel om 109 anställda på Kinnarps AB lades 20200601.

 

Varslen på Kinnarps AB ska väl vara klara och alla inblandade får fundera på detta med turordning och LAS. Efter ett tjänstemanna varsel våren 2016 på 40 personer uppdagades det att Kinnarps AB inte hade någon vidare ordning på sina tjänstemän. Därför togs ett beslut strax innan årsskiftet 2017 av bl,a från v

Nytillträdde VD Robert Petersson,HR chef Kjell Strandberg samt Produktionsdirektör Anders Hermansson 

Att företagets Verksamhetsutvecklare Marie Blom

Skulle ”katalogisera” alla tjänstemän med ex namn,ålder,tel.nr,mail,roll,mm. Det fanns också plats för övriga uppgifter och omdömen. 

 

Arbetet startade december 2016 och i samma veva hade Produktionschef Mikael Carlstedt beklagat sig över att några av hans medarbetare som han helst av allt skulle vilja göra sig av med. Men Verksamhetsutvecklaren hörde också hur flera av dem som löd under Produktionschef Mikael Carlstedt. 

Var missnöjda med honom. Precis när detta kommit till Verksamhetsutvecklarens kännedom hade Produktionschef Mikael Carlstedt sin årliga julfest för de som löd under honom på ett av stadens hotell. 

En oanmäld Verksamhetsutvecklare gick då ned på julbordet styrkt av lite vätska mot kylan och snön ute och skulle enligt henne själv hjälpa/skydda Produktionschef Mikael Carlstedt då han var osocial,burdus och allmänt otrevligt i möten med andra människor berättade hon när hon anlände hem till mig efter detta ”enande möte”. Hon var övertygad om att hon hjälpt Produktionschefen som inte förstår hur illa några av de andra i hans stab tyckte om honom. Och man kan ju efter detta fundera på hans omdömen i kartläggningen som sedemera var klart våren 2017 och som jag hade förmånen att få se en del av arbetet och ta del av tankarna kring det hela som också skulle underlätta framtida personal neddragningar och om man ville ”outsourca” olika delar av företaget. Ex transport sidan för att kunna marknadsföra minskade utsläpp mm i mycket större utsträckning än i dag. Ett annat exempel var den alltför stora IT avdelningen där Verksamhetsutvecklaren ansåg det skulle räcka med Verksamhetsutvecklaren själv ,”Farbror Sven” och delägare Ola Jarlsson samt 5-6 duktiga personer till och att man kunde då göra sig av med övriga ” hemma lärda” och folk som förstör och inte begriper sig på systemet. Det skulle dessutom vara både bättre och billigare att köpa in dessa tjänster. Samt att enbart kompetent personal då skulle ha tillgång till systemen. 

 

Jag konstaterade då att isåfall sitter ju Verksamhetsutvecklaren på fel avdelning ( fabrikskontoret). Svaret blev då att det är bra att sitta där för då har jag ”koll” på allt. Sen vill man ju inte missa alla gånger Produktionschef Mikael Carlstedt hänger i dörröppningen eller sitter i besöksstolen och beklagar sig om saker. 

 

Och jag hade ju i många år fått information om detta hur ex Mikael Carlstedt beklagar sig om vilka som är sjuka/borta. Diagnoser mm. Information han i förtroende mottagit från ex den sjukskrivnes närmaste chef. Tystnadsplikt gällde inte på fabrikskontoret och sedan vet många andra om det. Jag fick reda på det mesta också via Verksamhetsutvecklaren. Och ibland när jag mötte dessa personer tänkte jag på Produktionschef Mikael Carlstedt ord och omdömen om dom. 

 

Men Verksamhetsutvecklaren fick i början av 2018 sin flytt till IT avdelningen och den ”krediterades” jag för. Men den verkliga anledningen var att Produktionsdirektör Anders Hermanssons fru fick en tjänst nära sin man i ”fabrikskontoret ”. Jag visste sedan några år att Verksamhetsutvecklaren och Produktionsdirektörens fru inte var några vänner efter en het diskution på ett av stadens uteställen ( förövrigt samma hotell som julfesten hölls på) där Verksamhetsutvecklaren hade förslag på en ny sekreterare till Produktionsdirektör Anders Hermansson som skulle rekryteras från kommunen. Detta föll inte i god jord,framförallt från hans fru som blev svartsjuk och den tysta konflikten var ett faktum. Att dessa 2 senare skulle sitta i ”fabrikskontoret”tillsammans var en omöjlighet. Dessutom var väl Produktionsdirektör Anders Hermansson ”less” på att det dagligen avslöjades hur inkompetent han själv var. Och jag berikades ju med direktinformation  som ex detta meddelande från Verksamhetsutvecklaren.

Och en hel del annat dagligen,precis som en del andra fick del av denna information. 

Så Verksamhetsutvecklaren fick flytta till IT. Och nu ska ju det bli spännande efter varslet att följa utvecklingen där. Förmodligen är Verksamhetsutvecklaren redo för hösten efter att ha stärkt sig med restaurangbesök under helgen där såväl jag som chefer och varsel avhandlats till allmänt nöje.

Och eftersom ”tjänstemän” katalogiserades före GDPR,s inträde 25 maj 2018 är det bara för er som vill att kontrollera vilka uppgifter Kinnarps AB besitter om er med ett mail till Kinnarps AB med hänvisning till GDPR ansvarige och be om dessa uppgifter. Och glöm ej kopia på godkänd ID handling.

Men efter detta blivit kännt via Kinnarps.space har väl kanske Säkerhetschef Mikael Johansson

Inte bara har fullt upp med med denna sida utan även att förstöra handlingar så Kinnarps AB inte ska ha några att lämna ut om någon begär det. 

Vad det gäller min polisanmälan från förra avsnittet är det under olika utredningar och det styr även den stämningsansökan vi väntar på att få lämna in. 

Vid den anmälan uppstod ju en dispyt ni kunnat ta del av i förra avsnittet med polisassistent och tillika kommunpolis Anna Lena Mann. 

Detta renderade i att jag Tisdagen 30 juni blir uppringd av en kollega till polisassistent Anna Lena Mann då hon polisanmält mig för förtal och olaga förföljelse samt att ”hen” undrade hur jag ställde mig till en av från Anna Lena Mann inlämnad ansökan om kontaktförbud. Jag undrade på vilka grunder eftersom det var hon som attackerat mig ansökt om detta?? Polisen informerade då mig om att det var kopplat till Manns anmälan och så började ”hen” skratta och jag undrade varför? Polisen svarade då att Anna Lena Mann dessutom anmält att jag har kallat henne för en inkompetent polis. 

Jag svarade enkelt att jag motsätter mig detta. Däremot kontaktade jag snabbt tingsrätten om att få en offentlig försvarare utsett med tanke på Anna Lena Manns anklagelser gentemot mig. 

Och det fick jag. 

Men vi visste inte exakt varför???

Och polis/åklagare arbetade extremt fort för att polisassistent Anna Lena Mann låg bakom anmälan. Men till slut upptäckte åklagare att det finns inga brott begångna och såväl hennes anmälningar som ansökan om kontaktförbud lades ned.

Detta var något jag inte ville skulle ske. Jag ville möta henne i rätten. Så jag överklagade detta men kunde ej göra det då beslut om nedläggning ej gått emot mig. Dessutom lades ju mina anmälningar mot henne ned då poliser alltid skyddar poliser. Men nu hände något intressant. Andra kollegor till polisassistent Anna Lena Mann inom polismyndigheten som inte ”gillar” Mann av olika anledningar hör av sig och lämnar intressanta uppgifter till mig om Anna Lena Mann. Ex.-hon har fått sin tjänst för hon varit krönikör i GT mm inte på grund av kompetens. Eller flera mail med typ- du ska leta här så ser du vad hon åstadkommer i Tidaholm /Falköping..

Jag fick flera intressanta uppslag. Givetvis tog jag ut de handlingar som finns. Se ex detta

Och svaret blev..

Men även Falköpings kommun besitter ju dokumentation och under samma efterfrågade tid har kommunpolis Anna Lena Mann deltagit vid 6 av de 7 mötena. Nu valde jag på den information jag fått från anställda inom polismyndigheten att enbart kontrollera kommunpolisens arbete inom avtalet mellan Falköpingskommun och polisen.

Det som verkar ha varit viktigast ur polisens synvinkel mellan 2019-06-01 tom 2020-06-30 verkar vara följande som behandlades på mötet 2019-08-30

Barnen till en poliser har blivit retade/uthängd efter incidenter på Coop,s parkering. Men själva tänker inte poliserna i Falköping på hur deras eget agerande kan påverka andras barn utan lämnar ut uppgifter och sprider ryckten. Se detta ex där en polisman Torbjörn Olerot 

lämnar ut uppgifter till sin f.d kollega Marie Blom,Verksamhetsutvecklare på Kinnarps AB. 

Som en polis avslöjade för mig borde focus i Falköping ligga på VTN som finns i stora mängder (Vapen,tabletter,narkotika). Men focus ligger tydligen på andra ställen. Alla uppgifter som kommit mig tillhanda är otroligt intressant och kommer givetvis framledes publiceras här.

För övrigt så ansökte ju även jag om ett kontaktförbud … och det ska jag driva hela vägen….

Några poliser tycker att jag är jobbig,utan att rannsaka sig själva. Här hör ni polisassistent Anna Lena Manns och polisman Torbjörn Olerots kollega uttala sig 2020-06-17

Fortsätt lämna in uppgifter och tips. NI besitter källskydd så det innebär att ingen får reda på vem som lämnat tips/information. Grävandet fortsätter …

 

Robert Petersson

CEO

Kjell Strandberg

Director of Human Resources

SAMTAL 1

SAMTAL 2

SAMTAL 3

SAMTAL 4

Ljudklipp

Anders Hermansson

Acting COO

Mikael Johansson

Facilitet och Säkerhetsansvarig

Tillhanda hållare och ansvarig utgivare. Ronnie Karlen.

ronnie.karlen67@hotmail.com