Kinnarps.space

Kinnarps.space

Nytt avsnitt 23/11-2020

Förhandlingar om försäljning av sidan pågår…

Då förra veckans avsnitt uppmärksammats på ett positivt sätt och det inkommit många reaktioner och kommentarer kring det har vi beslutat att avsnittet får ligga kvar en vecka till. Det mest uppseendeväckande är att olika ledare på Kinnarps AB påtalat för sin personal att det INTE finns cancerogena ämnen från plast i luften inne på produktionsavdelningen. Tack vare att Kinnarps AB byter luftfiltren på taket emellanåt.

Vad dom inte berättar är att fläktsystemet är anpassat en gång i tiden för maskiner som arbetade med 4-6000varv/minut när man exempelvis fräste träslister på detaljerna. Men man uppdaterade ju enligt önskemål maskinparken som ni ser här från en intervju hösten 2014

Nu har maskinerna kapacitet på 20-30000varv/minut och då är det plastlister man fräser. Här ses exempelvis en modern kantlistmaskin där plast listen ligger på ruller

Det betyder att fläktsystemet som ni ser här på taket varken orkar eller hinner suga upp dessa partiklar från plastlister utan det mesta försvinner osynligt ut i lokalerna. Däremot ser ni här röken från eldning av bl.a kantlister och plast som eldas.

Och det som trotts allt sugs upp som ex klippta ändar i plast hamnar i ”spåntornet” och blir briketter man eldar upp. Det är förbjudet att elda plast. Och Kinnarps AB borde för att vara miljövänliga sluta med detta och separera plast från spån.

Då är frågan???? Hur vet jag att detta är fakta. Enkelt. Jag ”matades”nämligen med information.

Av en av de kvinnliga s.k projektledarna

Det blev mycket att ta in så emellanåt fick man vila sig för att orka med.

Och som ni kan läsa är Produktionsdirektör Anders Hermansson

sponsor för projektet. Dvs han som är budget ansvarig men hade problem igenom hela projektet då ”Herr H” inte kunde skriva riktiga investeringsansökningar och därför finns i dag inte ett fläktsystem som är anpassat för dagens ändamål och miljö. Dessutom verkade han inte förstå när problem kring investeringen har påtalats

Eller när han tillsätter andra tjänster

Så konstaterandet från en av projektledarna var glasklart

Så i dag går några ”chefer” och familjen Jarlsson omkring och vet att man orsakar miljöförstöring och utsätter sin personal för cancerogena ämnen i.o.m att nästan all kantlist i dag är av plast ( dessutom tillverkad i Kina). Och inte undra på det när en ”blind leder en döv” Och det hela var kaotiskt då Produktionsdirektör Anders Hermansson inte förstod alvaret i sina inkompetenta budgetlösningar som andra påtalade….

Dessa ämnen finns dessutom runt om där det nu eldas med material från Kinnarps AB som ni kunde läsa om förra veckan… och här är avsnittet igen…

Det här är Henry Jarlsson

Henry är Kinnarps AB och ägarfamiljen Jarlssons ansikte utåt. Till sin hjälp har han sedan 1 december 2016 en extern VD vid namn Per Åke Robert Petersson från Bankeryd.

Henry Jarlsson och Per Åke Robert Petersson är inte bara Kinnarps AB,s frontfigurer. De är dessutom ansvariga för att med falsk marknadsföring och lögner om bl.a en sund miljö ”lura” till sig statliga och kommunala skatteintäkter.

Kinnarps AB framställer sig i kampanjer som ett miljövänligt och hållbart alternativ. Vi ska under resten av året vissa att, från v Henry Jarlsson och Per Åke Robert Petersson ljuger.

Man önskar att alla inköpare,inredare och intressenter i hållbarhet och miljöfrågor vore mer insatta än att bara ”svälja” reklam,iof blir ju många gånger ansvariga inköpare uppvaktade med gåvor till sig själva eller andra familjemedlemar vid större inköp,och då kanske gåvan till ”barnen” väger högre än ex miljö och hållbarhet.

Vi ska i detta avsnitt visa på ännu ett exempel som man önskar att inte bara Greta Thunbergs följare förstår utan att även andra förstår vad miljöbrott är,och vad cancerogena ämnen är.

MÖS är förkortning för Miljösamverkan Östra Skaraborg,dvs tillsynsmyndighet för Kinnarps AB,i Falköpings kommun. Jag mottog Onsdag 4 november ett mail

I dessa tider är det ju så att en del har reda på allt, oavsett om man jobbar hemifrån,bortifrån eller underifrån. Med mailet följde också olika information från vad som skett och sagts på Kinnarps AB denna dag då fika ”snacket” vart igång sedan MÖS besök.

Givetvis deltog inte Henry Jarlsson eller Per Åke Robert Petersson i inspektionen. Utan Kinnarps AB,s representanter var, från v Ulf Jonsson,miljöansvarig ,Evert Alexander Zetterlund,servicechef samt Sören Persson,tekniker på serviceavdlningen

Jag fick från olika håll reda på vad som sagts och skett under inspektionen. Min egna uppfattning är att någon av dem vill egentligen vara ärlig. Men det får man inte för Henry Jarlsson. En del anställda bor ju dessutom på orten och känner ju då till de miljöfarliga utsläpp som sker samt har kännedom om alla cancerogena ämnen i luften dels inne på maskinavdelningen i produktionen,samt i utomhus luften på orten. 

Inomhusluften på maskinavdelninge kan tillstyrkas Produktionsdirektör Anders Hermansson

Som inte var kompetent nog att driva moderniseringen och investeringen i produktionsanläggningen mellan 2015-2017 och fick göra avkall på exempelvis moderna utsug då projekten blev dubbelt så dyrt som de planerade 60 miljonerna. Tack vare det så jobbar i dag ett stort antal människor i en cancerogen miljö med små plastpartiklar i luften. Men det är väl kännedom som varken ”Fyrtornet” eller ”Släpvagnen” som dom kallas vill höra talas om.

Men de 3 Kinnarps representanterna ljuger om mycket under inspektionen från MÖS och döljer sanningar. Men till slut försäger man sig och berättat dessutom att det avfall som innehåller plast,lim,formaldehyd,målat material mm som är förbjudet att elda även eldas i Falköping….

Och nu blir det extra intressant,stämmer detta? För att kontrollera uppgifterna tog jag del av utredningar kring nybyggnation i Falköping och kring ett behandlingshem och ett demensboende där det kontrollerats om luft,lukt mm. Och ingenstans finns uppgifter om att Kinnarps AB eldar avfall i dess närhet. Inte ens på en direkt fråga till kommunen framkommer att Kinnarps AB eldar avfall i Falköping

Men efter information från ”hen” som jag sparat förstår jag att detta pågått i många,många år olagligt. Givetvis är detta miljöbrott enkelt att kontrollera. Här ser man just detta brott dokumenterat av MÖS.

Men vid en inspektion från MÖS på Kinnarps AB 2020-11-03 framkommer följande information.
Kinnarps AB säljer också pellets med miljöfarligt avfall till företaget Vifast AB som eldar med dessa pellets /briketter i en hangar på Falköpings flygplats.

Och nu läser vi noga under punkt 1 där det framkommer att dessa miljöfarliga pellets/briketter eldas även i Falköping. Detta är ju ytterliggare ett i raden bevis på olika miljöbrott signerade Kinnarps AB och Henry Jarlsson

Kinnarps AB har enligt länstyrelsen tillstånd med diarienr 505-24992-2005 rätt att för eget bruk tilllverka och elda briketter ( ej pellets) av spånskiva,faner,rena trämaterial och små fraktioner av laminat och melamin. 

Försäljning till andra utanför Kinnarps AB är inte tillåtet. 

Nu tillverkas dock både briketter och pellets 

av material innehållande utöver tillståndet i form av till största del laminat,melamin,målat material samt plast och papp/kartong m.m.

Detta är förbjudit. Dessutom så har Kinnarps AB både haft försäljning  och har försäljning av dessa miljöfarliga produkter  till bl.a Margretetorps Gästgiveri i Hjärnarp. Se ex vid den röda markeringen 

Ängelholms kommun har sett att detta är olagligt

Och givetvis gjort en anmälan till miljöåklagare i syd

Härmed är det med det ni läst nu bevisat att Kinnarps AB säljer dessa miljöfarliga pellets/briketter trotts förbud om försäljning. Vid en rak fråga från Miljösamverkan Östra Skaraborg svarar Kinnarps AB enligt följande..

Ni ser här frågor från Ängelholms kommun och svar från MÖS via Lillemor Öberg som frågat Kinnarps AB

Och på fråga 2 ljuger då Kinnarps AB om försäljning.

Nu är det då Kinnarps AB,s Ulf Jonsson som svarar att man inget säljer. Trotts att Margretetorps Gästgivargård uppger att man köper från Kinnarps AB

 

Det visar sig att Vifast AB som då också köper,eller om det rent av är skatteplanering och eventuellt får pellets har en fristående container som fungerar som panncentral bakom hangaren vid Falköpings flygfält med ett rör in till den.

Det doftar en illaluktande rök runt hangaren beroende på vindriktning. Och marken visar spår av olika material då föroreningarna inte kommer så långt då det saknas en rejäl skorsten. I Kinnarps är kravet 30 meter. Men det går ju inte vid en flygplats ? Dessutom existerar ju inte anläggningen officiellt.

Här ser man klart och tydligt att Vifast AB värmer Kinnarps AB,s hangar med miljöfarligt avfall. Partiklarna från eldningen sprids för vinden och in ex mot Tåstorps demensboende och villaområdet i dess närhet. Men även rakt över vägen till vårdhemmet.

Att Ulf Jonsson redan påtalat för MÖS vid Ängelholms kommuns klagande redogjort att man inget säljer,får väl här ändå anses som att Kinnarps AB och Henry Jarlssons lögner om miljö fått sig ett avslöjande. Och andra sidan sympatiserade ju även företagets grundare med olaglig eldning redan i slutet av 30-talet.

Hur länge till ska människorna i Kinnarp/Slutarp ,Falköping och Skillingaryd utsättas för dessa ev cancerogena ”eldningar” med förbjudet material? Ängelholms kommun är iaf rädda om sina medborgare i Hjärnarp och den Skånska naturen och både förbjöd Margretetorps Gästgivargård ( som ägs av Henry och Ola Jarlsson )att elda detta farliga material samt att dom gjort anmälan om miljöbrott. Det visar att dom värderar mönniskoliv och miljö på ett helt annat sätt än MÖS? Som av någon anledning ser mellan fingrarna?

To be continued …..

 

Sibylla Jacobsson (Fd Jarlsson)

Grundarnas ena dotter som ansvarar för kultur/värderingar. Men även skrivit skönlitterära böcker om Kinnarps AB,men inte tagit med hela historien”

 

Robert Petersson

CEO

Kjell Strandberg

Director of Human Resources

SAMTAL 1

SAMTAL 2

SAMTAL 3

SAMTAL 4

Ljudklipp

Anders Hermansson

Acting COO

Mikael Johansson

Facilitet och Säkerhetsansvarig

Tillhanda hållare och ansvarig utgivare. Ronnie Karlen.

ronnie.karlen67@hotmail.com