INLÄGG 61 - (Öppna för att läsa)

KINNARPS LÖGNER

Dax för ännu ett avsnitt här på www.kinnarps.space som trotts otaliga försök till data intrång senaste vecka ändå utkommer med avslöjanden. Av angreppen på denna sida från olika håll visar det bara att vissa människor struntar i den Svenska grundlagens 2 av 4 viktiga lagar om Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Samt att det måste vara mycket jobbiga avslöjanden som publiceras.

Och man misstänker ju att någon exempelvis inte vill att detta ska visas.

(Bildrättigheter SVT)

Här ser ni hela tv programmet Striptease som sändes 930224 i SVT. Programmet har nog aldrig varit så aktuellt som nu beroende på 3 saker.

✅ LAS,lagen om anställningsskydd.

✅ Henry Jarlsson och Kinnarps AB,s  trovärdighet.

✅ Ett varsel om 109 anställda på Kinnarps AB lades 20200601.

 

LAS är ju en lag som inte alla fackförbund eller arbetsgivare tillämpar längre. Och eftergifterna gör att den nog lär antingen försvinna eller skapa nyval. Ser man till Kinnarps AB är det väl inte otänkbart med ytterliggare varsel för att justera siffrorna och alla kostnader som både världsläget,och bristande kvalite orsakar. Att man i en lågkonjunktur där dessutom konkurrensen från andra aktörer inom inredningsbranschen påverkar försäljningen räddas ju av Svenska staten som bekostar permitteringar även i september. Vilket kan tyckas helt ofattbart då Kinnarps AB koncernen som har brutit räkenskapsår som dessutom sker 1 september t.o.m 31 augusti.  Och att man på förra räkenskapsårets resultat tagit ut vinster under året innan Covid-19. Nu startar man då det nya räkenskapsåret med 20% permittering under september månad. Den starten lovar inte gått då oktober och november av tradition är 2 månader då det brukar vara en nedgång. 

Men man får ju hoppas att det dyker upp andra trevliga projekt för ytterst ansvarige och tillika ägare Henry Jarlsson 

att sätta händerna i. Varför inte i miljöarbete. Hittills har det ju gått bra för Kinnarps AB att marknadsföra saker man inte lever upp till. 

Men en grundlig översyn från utomstående intressenter kan påverka såväl förtroende som tilliten till Kinnarps AB i dessa medvetna Greta Thunberg tider. 

Då går det ju inte att att möbler,stolar mm innehåller så stora mängder med fossila bränslen,det vill säga olja. Eller petroleum för att vara exakt. Eller den andra formen av plast som är naturgaskondensat. Av dessa ämnet framställs 2 olika plaster. Termoplaster som kan återvinnas och härdplaster som inte är återvinningsbar. Tittar man närmare på Kinnarps alla produkter ser man att det är enorma mängder plast på produkterna. Ser man dessutom på de miljötillstånd Kinnarps AB besatt 2019 så gäller tillståndet att få förbränna och elda spillmaterial som består av spånskiva,faner och kant list av trä

Men en skrivbordsskiva i dag består oftast av laminat med en plast list på. Det innebär följande miljöpåverkan vid produktionen. Dessa plastlister som limmas på och sedan fräses på sidorna och klipps i ändarna. I denna process frigörs cancerogena ämnen som fläktsystemet inte kan suga upp till fullo utan ämnena blir kvar i ”miljön”. Dessutom det materialet från listen som hamnar i Kinnarps AB,s tillverkning av briketter för Kinnarps AB anläggningar samt som pellets till ägarbröderna från v Henry och Ola Jarlssons konferensanläggning Margretorps Gästgivargård i Hjärnarp i Ängelholms kommun.

Detta innebär att mängder av plast eldas på dessa anläggningar. Dessutom innehåller materialet som eldas så mycket olika farliga ämnen att det krävs rejäla pannor som får och kan elda dessa ämnen. All plast är ju brännbar vid rätt temperatur. Men vilka ämnen frigörs? Och fläktsystem och pannor är gjorda för trämaterial. Trälister som tidigare sågades på Kinnarps AB innefattades av tillståndet.  Nu köper man plastlister på rulle. Alla inköpare som vill agera miljömedvetet ska ju givetvis fokusera på miljövänliga skivor. Tar man en skrivbords skiva från Kinnarps AB med måtten 800×1600 mm vilket är en vanlig modell så får man med 4,8 m plastlist med en tjocklek om 3 mm. Och den är tillverkad i PVC. 

Kritik mot PVC består dels av generell kritik mot plast, och dels av specifik kritik mot PVC. Det som särskiljer PVC från andra plaster såsom PE är att den innehåller klor. Kloret är fast bundet men frigörs vid förbränning. Ytterligare problem kan orsakas av mjukgörare och andra tillsatta ämnen. Dessa lämnar oundgängligen långsamt plasten och diverse av de många förekommande ämnen misstänks vara hälsofarliga eller miljöskadliga. Till exempel har ftalaterna visats ha reproduktionsstörande påverkan i djurförsök. En stor mängd skadliga ämnen bildas vid förbränning och misstanke finns att även dioxin kan uppstå.

 

PVC är svårantändligt och självslocknande. Den brinner sämre än diverse andra plast såsom PE eller polystyren. Men om förbränning underhålls av annat som brinner bildas saltsyra och klorerade kolväten på grund av plastens innehåll av klor. Även stabilisatorer, mjukgörare och flamskyddsmedel frigörs vid förbränning.

Det är bara plast lister vi pratar om nu som finns på istort sett alla Kinnarps AB,s skivor och skåp,hurtsar mm. Dvs på alla kanter. Vart är plastlisterna tillverkade tro? Ja den mesta produktionen av plast lister i världen ligger i Kina och då blir miljöpåverkan ännu större. Produktionsanläggningar Kina drivs ju till stora delar av kolkraftverk och utsläpp. Lägg därtill allt emballage och frakter. Nä.. det är inga miljövänliga skivor som säljs. Och inte är arbetsmiljön för de anställda i maskinverkstaden speciellt sund heller. Och inte är det miljövänligt att elda detta och låta frigöra dessa ämnen. Nä,det finns mer miljövänliga produkter att köpa. Och ännu värre miljöpåverkan har andra produktgrupper ex inom stolar och sittcomfort. Men det tar vi nästa gång. 

 

Nu över till…

I fredags den 28,e var jag i tingsrätten i Skövde. Det gällde den attack och de anmälningar jag utsattes för i juni månad på polisstationen i Falköping. 

Jag hade med mig en ung lovande advokat medans Anna Lena Mann

Hade med sig advokat Thomas Ört från Lidköping,samt en person från polisförbundet som tog plats på åhörarbänken. När poliser är misstänkta för brott i tjänsten och man inte lyckats lägga ned ärenden via åklagare vid särskilda åklagarmyndigheten som det i stort sett alltid brukar fungera då det är mer eller mindre omöjligt att anmäla och få rätt mot en polis,när dom utreder sig själva och har sin kåranda. Om nu ens polisen registrerar anmälan som man får ringa extra om,därför ska man aldrig anmäla på nätet. Men efter mitt samtal registrerades sedan anmälan

Och det bjöds på mer information där man helt klart tar sin kollega under skydd 

Men nu var vi i tingsrätten för det första mötet i rätten och av den anledningen var polisförbundet på plats för att skydda sin medlem Anna Lena Mann. Enligt följande

Rättshjälp och juridiskt stöd

Om du blir anmäld för brott i tjänsten kan du få dina advokatkostnader betalda genom Polisförbundets rättshjälp. Du kan också få juridiskt stöd om du har skadat dig i arbetet, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.

När du blir anmäld för brott i tjänsten eller kallad till förhör kan du få hjälp av Polisförbundet. Ta gärna kontakt med oss så snart du kan så att du inte missar värdefull hjälp.

Du har rätt att ha med dig en försvarare vid förhör där du skall delges misstanke om brott. Det är en rättighet du bör utnyttja – undvik att gå själv.

Se denna länk.

https://www.polisforbundet.se/rad-och-stod/rattshjalp-och-juridiskt-stod/

Medans jag som blivit utsatt för attacker,kränkningar och lögner får stå för min egen kostnad. 

Men en förhandling kan ju också avslöja nya brott via kontroll av de uppgifter som framkommer i rätten. Därför var det för mig viktigt att spela in hela rättegången och det är ju helt inom lagen då man själv deltager i samtalet och dessutom informerades alla om detta. 

Att få de 3 poliserna Anna Lena Mann,Morgan Tärning och Tomas Björk inspelade var viktigt för framtiden och deras uttalanden går då att jämnföra med de 6 h av tidigare ljudfiler och ytterliggare bevisföring som inte lades fram i denna första instans då det för mig var viktigast att få lyssna till uttalande under ed.

Nu väntas besked/utslag den 4 september från Tingsrätten. Men givetvis är det förberett för dels ett överklagande samt anmälningar gällande mened för de poliser som uppsåtligen ljög under tingsrättsförhandlingen som dessutom i sin helhet spelades in just i det syftet att jag redan innan lärt mig att poliser ljuger och skyddar kollegor. 

Med anledning av förtroendet för de 3 poliser som deltog under tingsrättsförhandlingen borde chefen ,Fredrik Malm 

som är ytterst ansvarig för PO östra Skaraborg hissa 3 flaggor på halv stång i Falköping/Skövde då förtroendet för polisen dog fullständigt. 

En av poliserna trodde jag skulle stå upp för rättvisa och ärlighet,åtminstånde i en tingssal under ed. Men han var väl manipulerad av sin kvinnliga kollega sedan ungdomen. 

I nästa avsnitt kommer ni få höra dessa olika ljudfiler och få bilda er en egen uppfattning om polisens ärlighet och tillit. Och protesten från en polis som trasslar in sig i lögner då han mitt i förhöret får reda på att rätten redan fått lyssna till honom på en tidigare inspelad ljudfil. Och han frågar sig om man får göra så???? Bara det är ju ett tecken på att polisen inom PO östra Skaraborg inte ens kan lagen. Och mer av den varan ska levereras här.

Man förstår dessutom att ca 150 anställda inom polismyndigheten i Sverige enbart jobbar med lobbyism och förbättra polisens immige,ryckte och tysta ned brott,skjutningar mm som poliser gör sig skyldiga till. Tänk att det krävs så många för det,plus alla andra som ska ljuga och skydda kollegor. Vore bättre polismyndigheten rensade upp upp i de egna leden istället. Men detta beslutet kommer ju från högsta ort (Lövfen,Damberg och Morgan Johansson) i rent politiskt syfte då dom är rädda att M och SD får ökade opinionsstöd om det framkommer hur ”dålig” polisen är. 

Låt mig ta ett exempel i närtid. När Paolo Roberto avslöjades för sexköp i maj månad uppdagades det att en polisanställd låg bakom sexhandel. 

Detta är hämtat från SVT 2020-05-18. Men detta hör man inget om. Man kan ju anta att det fanns många kända och betydelse fulla namn i ”liggaren” som inte skulle vara PK som man säger. Så man skulle kunna misstänka en ny s.k IB affär och Geijer affär i modern tid som ska tystas. 

Och visst känner man lite sympati med den duktiga grupp inom Stockholmspolisen som arbetade med operation ”Torsk” men fick nog dessutom både valar och hajar i nätet. Såväl politiska personer,som ämbetsmän inom rättsväsendet. M.fl. Då blir det locket på. Precis som det gör på landsbygden. Och om det kan uppstå problem för nån kollega. 

Titta bara på det här exemplet hur polisen i PO östra Skaraborg under  ledning av Fredrik Malm återanställt pensionerade f.d kriminalkommissarie Lars Johansson 

Och enligt andra inom polisen är han åter i tjänst p.g.a mig. Det är bra. Ytterliggare en kostnad för att polisen i PO östra Skaraborg tycker det är okey att kränka,förtala och ljuga. 

Fredrik Malm har fått flera inviter att lösa problematiken som inte skulle kosta staten en enda krona. Men Fredrik Malm och den personalen han har principalansvaret för,bara fortsätter att ljuga och kränka folk som ex begär ut offentliga handlingar som man har rätt till enligt lag. Ex löneuppgifter. Men man möts då av följande beslut från PO östra Skaraborg. 

Men alla beslut kan överklagas och handläggs då av i första hand Rättsenhet Väst.( Men kan också överklagas till kammarrätten) Där visste dom direkt att löneuppgifter är en offentlig handling och således lämnade ut den direkt,medans PO östra Skaraborg skrev en mindre uppsats om varför dom inte kan lämna ut uppgiften,och dessutom fick hantera flera skrivelser,fick arkivera alla handlingar mm. Sen fick ändå Rättsenhet Väst utföra jobbet och allt arbete till dubbla kostnaden pga PO östra Skaraborg utstuderade kränkningar gentemot mig eller om dom bara är inkompetenta och inte kan lagen om offentlig handling ska jag låta vara osagt. 

Nått fel är det iaf och det borde ansvarige chef för PO östra Skaraborg Fredrik Malm ta tag i. Eller avgå.

Men eftersom filosofin från polisen är att som ni hör i detta ex här från 24 augusti förra veckan när chefen på polisen i Falköping Stefan Kringlund 

Uttalar sig enligt följande

Medans åklagare är av en helt annat uppfattning när jag ringer upp 5 minuter senare.

Så Kringlund har rätt. Det är tjänstefel av honom. Inget ovanligt hos polisen i Falköping.

Man struntar i regler och lagar. Och det gör inget om dom blir anmälda. Så klart att han säger så med den vetskapen.  För poliser kan bete sig hur som helst. Ljuga,kränka mm. Och inget händer. Jag har sökt information kring andra regionala polismyndigheter i Sverige och varit i kontakt med både poliser och jurister på olika ställen runt om. Ingen av dessa,INGEN… har någonsin hört talas om det agerande PO östra Skaraborg under ledning av Fredrik Malm låter polisens personal kränka en medborgare på detta vis.( och det finns givetvis fler)

Åtskilliga gånger har uppmaningar kommit från många om hur man bör gå till väga över dessa kränkningar under 5 års tid. Som exempelvis detta 

Man önskar verkligen att Svenska folket förstod hur korruptionen spridit sig inom myndigheter och tjänstemän som inte bryr sig om eller följer lagen. 

Eller som både kränker och ljuger. Allt för att skydda kollegor. MENED. Precis detta har jag nu själv upplevt och förstår precis varför stora delar av den svenska befolkningen inte har förtroende för Svensk polis. 

Ni ska framöver få ta del av alla förhandlingar i olika instanser. Och vi börjar nästa vecka. Och kom ihåg att det är tillåtet att filma på allmän plats,spela in samtal om ni själva deltager i dom. Använd er mobil…..

Och för er som vill ta del av I,a halvlek så kan ni efter 4 september begära ut Målnr 2984-20. Ni sänder bara en begäran via mail till … skaraborgs.tingsratt@dom.se

https://www.domstol.se/domar-och-beslut/detta-blir-offentligt/

Tack för mail,sms mm. Har otroligt mycket material att gå igenom. Och det lovar jag ska göras. Fortsätt skicka in tips,frågor mm. Ni besitter källskydd. 

To be continued….

INLÄGG 62 - (Öppna för att läsa)

KINNARPS LÖGNER

Återigen en spännande och avslöjande vecka blandat med hundratals försök till dataintrång. Det klart att det är besvärande uppgifter som offentliggörs på denna sida. Och det kommer fortsätta. Kinnarps AB och Henry Jarlsson

Är ju inte så glada i att bli synade. Och det är ju fortfarande aktuellt hur Kinnarps AB och vissa chefer ljuger för anställda ,kunder,om grundarnas politiska åsikter från 30/40-talet,myndigheter och sina fruar.

(Bildrättigheter SVT)

Här ser ni hela tv programmet Striptease som sändes 930224 i SVT. Programmet har nog aldrig varit så aktuellt som nu beroende på 3 saker.

✅ LAS,lagen om anställningsskydd.

✅ Henry Jarlsson och Kinnarps AB,s  trovärdighet.

✅ Ett varsel om 109 anställda på Kinnarps AB lades 20200601.

Men mest av allt ljuger man för nästa generation som ofta symboliseras av Greta Thunberg 

Kinnarps AB ljuger nämligen om miljö,deras påverkan mm. Och varje vecka ska vi fortsätta att syna detta som vi började med förra veckan om hur Kinnarps AB bryter mot tillstånd för eldning av briketter och pellets i sina anläggningar i Kinnarp,Skillingaryd och vid 

Margretetorps Gästgivargård i Hjärnarp i Ängelholms kommun.Kinnarps AB,s påverkan på miljön är både stor och negativ på alla dessa platser pga att Kinnarps AB inte följer det tillstånd som Länsstyrelen utfärdat och uppdaterar 2006. Kinnarps AB förbränner målat material,plast,melamin i stora mängder,laminat i stora mängder samt papp,kartong och emballage. 

 

Visst har man som man säger börjat sortera ut papp. Men man har ALDRIG haft tillstånd att elda det utan det ska återvinnas. Kinnarps AB marknadsför sig som ett miljöföretag och använder detta argument vid bl.a upphandlingar. Men detta är lögn. Tar man en konkurent som exempelvis levererar varan i en kartong lämnas denna till återvinning. 

Medans Kinnarps AB som det framgår av deras miljörapporter byter ut sin papp efter ca 5 användningar,för att då återvinna den. (elda upp den). Det är inte miljövänligt. Lägg därtill all papp som Kinnarps importerar. Man får stolar i kartong från Kina. Plockar ur dessa,eldar kartongen. Gör flera interna transporter och sedan levererar till kund. Och sen eldas åter den pappen upp

Nu ska man också lägga till att all övrig produktion som importeras från Kina och levereras i små kartonger. Medans det företaget som levererar direkt till kund har mindre miljöpåverkan oavsett vad Kinnarps AB och dess falska marknadsföring gör gällande.

Kinnarps AB använder ca 300kg papp i varje blå enhet som levererar möbler. Denna byts då ut enligt Kinnarps egna uppgifter ut var 5,e leverans. Det betyder 10 gånger/år. Och man har då igång 100 blå enheter att lasta i/vecka. Lågt räknat. Det betyder en omsättning om 300 ton/år.

Lägg därtill allt inkommande emballage från främst Kina som jag uppskattar till 300kg/dygn totalt. Dvs 1,5 ton/vecka. Totalt 75 ton/år.

Nu har vi då 300 ton emballage papp. Men eftersom jag vet att inte pappen bytts var 5,e transport halverar jag det till 150 ton/år. Och dom 75 tonen från inkommande ökar varje år. Så låt oss säga 225 ton papp för år 2019. Papp och kartong får inte eldas någonstans utan skall ses som återvinningsbart material. Man får alltså inte tugga sönder det och tillverka briketter att elda med. Här är en film från Kinnarps AB 2018

Nu har man investerat i en ny tugg för att hantera större enheter i tuggen. Mycket beroende på att det är så stora och hårda emballage från Kina att det ofta blev stopp i gamla tuggen. Emballage i form av papp och kartong ska återvinnas och eftersom Kinnarps AB inte har tillstånd att lagra avfall mm ska detta köras i väg till lämplig anläggning. Nu pratar vi om 225000 kg  (225 ton). Kinnarps AB körde 2019 iväg 1600kg..1,6 ton till återvinning 

Här ser ni den inlämnade miljörapporten till MÖS. Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Vart tog resterande 223,4 ton vägen. Jo,upp och ut genom skorstenarna på följande 2 Kinnarps AB anläggningar i Kinnarp och Skillingaryd

Men även på ägarbröderna Henry och Ola Jarlssons

Anläggning i Margretetorps Gästgivargård i Hjärnarp i Ängelholmskommun. På dessa 3 ställen eldas målat material,

plast,melamin i stora mängder,laminat i stora mängder samt papp,kartong och emballage.

Dessa bricketter och pellets innehåller många farliga ämnen. Briketter får eldas i Kinnarp och Skillingaryd om de innehåller rent trä. Dvs spånskiva,faner och trälist,samt små fraktioner av melamin om det blandas i. 

 

Man får INTE elda målat material? Hur mycket målade möbler är det i dag? Man får inte elda plast? Hur mycket plast är det i dag? Känn på alla lister. Man får inte elda papp,kartong. Och det eldas i enorma mängder. Melamin och laminat har man inte heller tillstånd till. Men vad är skivor och möbler tillverkade av i dag?

 

Kinnarps AB är en stor miljöbov och vid tillverkning och förbränning frigörs cancerogena ämnen på dessa 3 anläggningar.

 

Lägg därtill miljöpåverkan med all tillverkning och import från Kina. Är man miljömedveten handlar man INTE från Kinnarps AB. Men Kinnarps AB är tvugna att blanda i ca 1 ton papp varje arbetande dygn året runt ( ca 220 dagar/år) för att dels fylla ut briketter och pellets. Samt att detta bidrar till att man kommer precis under gränsvärdena för olika farliga utsläpp som annars inte skulle vara tillåtna. Räknar man om dessa 225 ton papp till kubik och lastar som Kinnarps AB gör i sina ”blåskåp”

Som har en rymd om 56 kubik luft men man lastar i 40 kubik möbler i dom. Om vi då lastar 40 kubik papp i dessa motsvarar det 37,5 ”blåskåp” med papp som eldas varje år. Nu förstår ni att de 1600 kg som Kinnarps AB uppger i årets miljörapport för 2020 som redogör för 2019 är ren lögn. 

 

Kinnarps AB ljuger… och det är kommande generationer som betalar för detta. Tänk då på hela kedjan om Kina,import,kolkraft,avverkning till papp i Afrika och andra grannländer till Kina samt vad man tillför och behandlar sin papp och sina kartonger med. Samt tillverkningen av de produkter man transporterar i kartongerna. Lögner om transporter ska vi gå igenom senare. Nu lägger vi ju focus på miljöförstöring och förbränning av exempelvis cancerogena ämnen på 3 orter.

 

Vi fortsätter granskningen nästa vecka,men nu över till polisen i PO östra Skaraborg. Som via tillfällige chefen Morgan Tärning

Ville lösa den konflikt som uppstått efter 5 års kränkningar jag fått utstå från polisen och deras rycktesspridning och utlämnande av uppgifter mm. Så 17 juni diskuterades detta. Jag var intresserad av detta och det skulle vara gjort på 10 minuter enligt mig. Utan att kosta ett öre. Men istället blossade konflikten upp ytterliggare då han säger så här..

Han har alltså fått Anna Lena Manns version av händelsen den 16 juni på polisstationen i Falköping. Och utan att kontrollera eller utreda har Morgan Tärning nu tagit parti från sin kollega.

Och fredag 28 september var ju ärendet uppe i Skövde tingsrätt. Och det är nu man kan börja fundera på vad mened innefattar samt vilket förtroende medborgare inom PO östra Skaraborg ska känna inför polismyndigheten som leds av Fredrik Malm.

Just denna dag upplever jag att 3 poliser ljuger,och skyddar varandra. En sak var iallafall alla överens om. Att efter Anna Lena Manns första attack på mig följde en ny attack 30 minuter senare när jag satt i denna stol ca 1 meter innanför Covid -19 märkningen i gulsvart på golvet.

Varpå Anna-Lena Mann återkommer efter en lunch på 30 minuter och fortfarande är ur balans sen hon hotat mig med olika saker 30 minuter tidigare.

Hon kommer nu utifrån och möts av Covid 19 info… i form av en skylt vid entrédörr nr 2.

Innan hon stormar fram där jag nu sitter i stolen,hon böjer sig fram och gapar och skriker 10-15 cm från mitt ansikte. Och nu kommer det intressanta. Ni får här lyssna till Anna Lena Manns kollega,polisman Tomas Björk.

Nu har Tomas Björk svurit eden. Han uppger att Anna Lena Mann kommer utifrån eller uppifrån.

Han ändrar sig några gånger då han får höra att det finns inspelade ljudfiler och uppger också till slut att jag sitter ned framför honom i stolen och han sitter bakom luckan i receptionen och tar emot anmälan. Men om man nu backar historien till 18 augusti dvs 10 dagar före förhandlingen i Skövde Tingsrätt uppger/bekräftar Tomas Björk att det var 10-15 cm emellan oss och att jag får saliv på mig för att Anna Lena Mann är upprörd. ??? Han bekräftar också att om jag skulle göra likt Anna Lena Mann skulle jag hamna i arresten 

Det betyder att 3 poliser ljuger. Tomas Björk bekräftar att jag satt i stolen. Innanför området.

Och jag fick saliv i mitt ansikte då Anna Lena Mann var 10-15 cm från mitt ansikte. Tomas Björk har många lögner utöver detta som han uppger under ed.

Men hans olika påståenden kommer visa framledes att såväl Anna Lena Mann som Morgan Tärning ljuger i rätten.

Jag har nu 3 veckor på mig att överklaga det för mig negativa beslut som togs av rätten samt att ta ställning till olika anmälningar om såväl mened som de bevis som framkom under förhandlingen att polisassistent Anna Lena Mann inte bryr sig om varken Yttrandefrihetsgrundlagen som Tryckfrihetsförordningen. Jag förstår också i dessa tider att polisen inte lever upp till Covid-19 förmaningarna om avstånd,skydd mm. Och således borde ingen i detta land dömas för eventuellt påstådda brott mot poliser heller.

Den första av 3 i mitt tycke som begick mened är således Tomas Björk. Mest känd annars för sina brott på fotbollsplanen

Men det är preskriberat nu. Hans kollegors beteende och lögner däremot ska vi ta upp nästa vecka.

Och hur gIck det med de uppgifter man vägrade lämna ut hos PO östra Skaraborg men som Rättsenhet Väst slog dom på fingrarna med och talade om att PO östra Skaraborg under ledning av Fredrik Malm gjort fel. Lön är offentlig handling,och känsligt då det är individuell lönesättning. Dessutom hör man ju alltid hur poliser klagar. Men har man

40000/månad för ett dagtids jobb ska man inte klaga. Framför allt inte om man är bakom ett skrivbord största delen istället för att som kommunpolis fotpatrullera i utsatta områden och skapa kontakter med medborgarna.

Och då befinner man ju sig dessutom inte civilklädd på polishuset och attackerar samma besökare 2 gånger om.

P.s…. fundera på vad Anna Lena Mann sagt i ljudfil 1 med Morgan Tärning…

För här beskriver ju Morgan Tärning att Anna Lena Mann var INNANFÖR disken och dessutom PRATADE UT GENOM luckan

Tomas Björk nämner ju inget i sitt förhör om att Anna Lena Mann satt i hans knä ? Det verkar som 3 poliser ljuger…..

To be continued …

INLÄGG 63 - (Öppna för att läsa)

KINNARPS LÖGNER

Återigen en spännande vecka som startade med totalt 418 försök till dataintrång på 18h förra måndagen

Detta är anmält precis som brott mot 2 av Sveriges 4,a grundlagar.

Givetvis finns det en misstänkt för dessa brott. Men nu fortsätter vi med historien och avslöjanden kring Kinnarps AB och högst ansvarige Henry Jarlsson.

Och vi granskar ärlighet och falsk marknadsföring och förmodligen framkommer många fler lögner .

(Bildrättigheter SVT)

Här ser ni hela tv programmet Striptease som sändes 930224 i SVT. Programmet har nog aldrig varit så aktuellt som nu beroende på 3 saker.

✅ LAS,lagen om anställningsskydd.

✅ Henry Jarlsson och Kinnarps AB,s  trovärdighet.

✅ Ett varsel om 109 anställda på Kinnarps AB lades 20200601.

Även det senaste varslet har många konstigheter men ingen vågar/orka ifrågasätta det. Men det kanske kommer om det snart blir ytterliggare fler varsel. Annars finns det ju personal som har varit väldigt kort tid på personalavdelning som styrs av HR chef Kjell Strandberg och hans högra hand HR tanten Angelique Thörn.

HR chef Kjell Strandberg som inte har mer än 3 år kvar till pension och dessutom har haft hälsoproblem de sista året kommer dock inte dra sig tillbaka då jobbet som HR chef ger möjlighet att komma ut på resor,hotellvistelser och framför allt besök i kungliga hufvudstaden vilket gör att att vardagslunken hemma inte blir så tråkig.

Kinnarps AB,s briketter och pellets har vi ju börjat titta på. En produktion som inte är förenligt med ett bra miljöval. Även om man lanserar sig om ett miljöföretag. Vi ska här slå hål på den myten och påvisa att Kinnarps AB och Henry Jarlsson står för lögner som dessutom används vid upphandlingar. Jag fick påbackning via mail för min redovisning om papp i pellets från förra veckan och fick till mig nya,andra siffror. Först denna siffra

Men sen uppdaterades det igen med en total mängd om 20120kg vilket då motsvarar ca 8% av de 225 ton som går till deponi. Och dessa uppgifter om 8% är lämnade nyligen

Och ansvarig för dessa uppgifter är VD Robert Petersson.

Det är starkt av honom att gå i god för Kinnarps AB och miljön. Men om nu Kinnarps AB bara transporterar bort 8% av all papp och emballage. Vart tar då resterande 92 % vägen?. Dessutom kommer en intressant aspekt in i det hela,nämligen utsläppen från Kinnarps AB. Man måste ha papp i sina briketter och pellets för att få ner värdena när det görs

mätningar på utsläppen som man klarar precis tack vare all papp man tillför briketter och pellets. Det är oxå intressant att VD Robert Petersson är ansvarig för detta då framställning och försäljning av briketter och pellets inte ligger under Kinnarps AB utan under företaget Kinnarps Holding.

Det betyder att Per Åke Robert Petersson VD på Kinnarps AB med följande organisations nr

Går i god för ett företag han INTE är ansvarig för. Nämligen Kinnarps Produktion AB. Ett bolag som inte längre existerar. Titta på organisationsnumret.

Men bolaget ligger med under Kinnarps AB,som i sin tur ligger under Kinnarps Holding AB. Och där är ju Henry Jarlsson ordförande.

Bolag och bolagsnummer är viktigt och lätt att blanda ihop. Men av skattetekniska själ för att undvika skatter gör företag så här. Men nu har iaf Per Åke Robert Petersson skrivit under miljörapporten för 2019

Och det är gjort20200520. Och organisationsnumret stämmer till slut

Efter att detta påtalas dessutom 20200513 av Miljösamverkan östra Skaraborg.

Kinnarps AB säljer inga briketter enligt Per Åke Robert Petersson högra hand i miljöfrågor. Men det är ändå så att det är Per Åke Robert Petersson som besitter principalansvar och således ansvarig för detta svar då frågor ställts.

Nu när vi vet att Kinnarps AB,s VD Robert Petersson går i god för Kinnarps Produktion AB som inte verkar existera längre utan att det blir så att Robert Petersson går i god för Kinnarps Holding AB som i sin tur levererar ”pellets” till andra företag och dessutom gratis enligt detta besked.

Det blir tydligt att Kinnarps AB och att från v Per Åke Robert Petersson och Henry Jarlsson

Kringgår lagar och regler inom flera områden då de begår olika miljöbrott. Vi ska fördjupa oss i detta hela hösten. Det är också tragiskt att Per Åke Robert Petersson med 5 barn och nya generationer väljer att gå mot Greta Thunberg och alla andra barn i världen som vill ha en bra och hållbar miljö genom att skriva under och stå för lögner om Kinnarps AB och dess miljö.

SKÄMS

Men nu åter över till andra som heller inte är ärliga utan ljuger då det tjänar deras eget syfte,nämligen polisen i Falköping,PO östra Skaraborg under ledning av Fredrik Malm.

Som även han besitter principalansvar för sina anställda. Förra veckan avslöjade vi ju hur poliser ljög i rätten. Det är nu 2 veckor kvar till mitt eventuella överklagande och nya bevis skall lämnas in. Under tiden analyseras alla de lögner som de 3 poliserna Anna Lena Mann,Tomas Björk och Morgan Tärning under ledning av svarandens ombud Thomas Ört,Lidköping. Uppdatera er gärna med att gå in i arkivet för senaste avsnittet. Samt läs igenom avsnitt nr 60. För det är just detta avsnitt Anna Lena Manns ombud relaterar till här 

Precis som att ett avsnitt publicerat  6-8 veckor efter Anna Lena Manns attack på mig skulle vara en ursäkt???  Nä,för ombudet handlade det om att flytta focus. Dessutom är Anna Lena Manns attacker på mig även ett brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen. Det var förför jag ville ha till denna första förhandling i tingsrätten. För att få del av Anna Lena Manns anklagelser i ljud och skrift om denna sida. Att Anna Lena Mann sitter och ljuger i rätten var väntat och är inget olagligt i sig i hennes position som svarande. Men att hon fick sina 2 kollegor Tomas Björk och Morgan Tärning att ljuga och därmed framstå som 2 idioter säger mer om intelligensen hos dessa än att advokat Thomas Ört hänvisar till denna bild angående polisen i Falköping

Advokat Thomas Örts lösning är ju dessutom att använda internet. Antar han syftar på pass,upphittade saker,tips mm.

För polisen inom PO östra Skaraborg har svårt att skriva in anmälningarna som man önskar utan skriver så det passar dom att lägga ned ärenden. Eller ger faen i att skriva in anmäla. För att undvika det ska man lämna anmälan på sin station och läsa igenom den innan man går därifrån.

Och som ni tog del av i förra avsnittet uppmanade ju från v Morgan Tärning mig att kontakta Fredrik Malm

Det gjorde jag. Varpå åter Fredrik Malm får ta ett samtal med Morgan Tärning hur jobbet ska skötas. Och en stund efter det så sms,ar Morgan Tärning mig i de gråa bubblorna.

Men titta här,om ni kan lösa problematiken på denna lilla del av min anmälan som ni ser här

Klura ut svaren de frågor som PO östra Skaraborg ställer efter anmälan gjort på ”nätet”

Då är ni ett ämne inom privata sektorn. Klarar ni det inte så har ni en framtid inom något annat yrke

Detta visar ju på att PO östra Skaraborg har ett konstigt forfarande att arbeta eller om det är för att skydda en kollega,i detta fall polisassistent Anna Lena Mann som här ses med Morgan Tärning.

Då förstår ni att det är svårt att leva upp till de ord som advokat Thomas Ört framhäver om att man kan anmäla på nätet…. om man är rädd att bli attackerad på polishuset i Falköping av Anna Lena Mann?

To be continued …

INLÄGG 64 - (Öppna för att läsa)

KINNARPS LÖGNER

En intressant vecka med många reflektioner om såväl Kinnarps AB och även hur polisen i Falköping agerar. Och som vanligt resulterar detta i mängder av försök till dataintrång mm. Alla dessa försök kostar otroligt mycket pengar,dels för den som utför försöken och dels för polismyndigheten som får hantera anmälningarna. Men vi förtsätter med de 2 intressanta avslöjande reportagen från förra veckan. Och för er som är nya finns arkivet att uppdatera sig i. Dessutom ett stort tack till alla läsare. Dom sista 2 veckorna har det slagits rekord på alla sätt och vis vad det gäller besök på sidan.

Men vi börjar med den ärlighet vi synar och ger ett historiskt perspektiv på lögner.

(Bildrättigheter SVT)

Här ser ni hela tv programmet Striptease som sändes 930224 i SVT. Programmet har nog aldrig varit så aktuellt som nu beroende på 3 saker.

✅ LAS,lagen om anställningsskydd.

✅ Henry Jarlsson och Kinnarps AB,s  trovärdighet.

✅ Ett varsel om 109 anställda på Kinnarps AB lades 20200601.

Varslet är snart verkställt men alla varsel sedan 1992 som gjorde att Kinnarps AB och Henry Jarlsson

blev rikskändisar har efter det varit på Kinnarps AB,s vilkor och deras ”regler”som gällt och många människor blivit bortförhandlade.  Och det kommer nog alltid vara så. Och det är ju nu under hösten vi ska titta mer på ärlighet,marknadsföring och miljö. 3 saker som hänger ihop då man lanserar sig som ett ”grönt” och hållbart företag i syfte att sälja inredning och vinna upphandlingar. Men hur är det egentligen? Och vilka värderingar representerar Kinnarps AB,s VD Per Åke Robert Petersson

För han är ju ansvarig för bl.a detta uttalande gällande de icke miljövänliga briketterna Kinnarps AB eldar.

Vi säljer inget på öppna marknaden….. hävdar man i detta mail till Miljösamverkan östra Skaraborg från en person som såväl från v Henry Jarlsson och VD Per Erik Robert Petersson är ansvariga för.

Men nu till det här med Kinnarps AB,s lögner. För visst säljer man dessa briketter,fast i pellets form. Ett exempel är detta. Och på en direkt fråga Ängelholms kommun till en entrepenör i Hjärnarp kommer detta svar

Detta visar sig att man eldar med bränsle på Margretorps Gästgivargård i Hjärnarp utanför Ängelholm som kommer från Kinnarps AB som i.o.m detta då ljuger för Miljösamverkan östra Skaraborg. Varför ljuger Kinnarps AB kan man då fråga sig? Men nu är det så att ägarna till Margretetorps Gästgivargård känner ägarna till Kinnarps AB.

Ägarna till Margretetorps Gästgivargård är nämligen bröderna Henry och Ola Jarlsson.

Därför har Kinnarps AB brutit mot sina miljötillstånd som Länstyrelsen i Västra Götaland utfärdat 20061220. Man har bedrivit försäljning i många år. Kinnarps AB får INGET sälja då det är att betrakta som avfall.

Dessutom är ju inte avfallet rent och borde inte få eldas någonstans så länge det innehåller bl.a plast ,målat material,papp,kartonger,mdf, mm. Om det innehöll det tillståndet ger rätt till skulle det inte vara så miljöförstörande och farligt som det är i dag.

Men på Margretetorps Gästgivargård har detta eldats i många år och påverkat den skånska naturen och människorna som bor där. Men även utsläpp som påverkar hela jorden

Men att Kinnarps AB och ansvarige Henry Jarlsson inte bryr sig om miljöer och människor och det finns det fler exempel på .

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3XaL5/kand-mobeljatte-granskas-efter-avslojande-om-svartjobb-i-malmo

Oavsett vad Kinnarps AB marknadsför sig som är det saker de inte kan leva upp till. Inköpare och konsumenter lyssnar ju bara till Kinnarps AB,s falska marknadsföring på olika områden. Och får ju bara se den bild man vill visa upp,och helst med kvinnor. Som pratar miljö och ”code of conduct”. Som exempelvis från v Johanna Ljunggren och Ann Cederwall

Utan att känna till saker. En som kände till alla dessa saker som miljöbrott,lögner mm är Kinnarps AB,s verksamhetsutvecklare som under åren 2006 t.o.m sommaren 2017 informerade mig om Kinnarps AB och kunde djupgående informera om bl.a hur det ”fuskas” med miljöregler,skatter,produktionsbrister och andra saker förankrade av Henry Jarlsson. Och informationen kom även Verksamhetsutvecklaren till kännedom via Ola Jarlsson.

Falsk marknadsföring är ett led att öka försäljningen som tog fart ordentligt runt 2015 för att hävda sig bättre på marknaden. Vi skall vecka för vecka gå igenom dessa lögner under hösten.

Men nu över till den attack jag utsattes för på polishuset i Falköping den 16 juni i år av polisassistent Anna Lena Mann

Som förövrigt i tisdags förra veckan (15,e) jubilerade med sin 50,e födelsedag. Och det är väl värt ett grattis tänker jag då vi sitter och går igenom ett eventuellt överklagande till Göta hovrätt som skall vara inne nästa vecka. Min anmälan och den andra händelsen beskrev jag så här i min anmälan.////

12.10 sitter jag åter i stolen vid receptionsdisken och ska få ett K nr till anmälan av Tomas Björk som är väl skyddad vart vi än pratar av olika plexiglas med anledning av Covid-19. 

Nu stormar åter Anna Lena Mann fram. Hon har varit ute i 30 min och ser genom de båda glasbeklädda ytterdörrarna in i polisens reception och hon ser mig sitta i stolen. Hon kommer 15-20 cm från mitt ansikte och går till ett verbalt angrepp. Hon kallar mig brottslig och att jag använt förbjudna bilder.. ur hennes mun flyget saliv i mitt ansikte från henne och jag blir arg. Jag håller mig hårt i stolen för att ej provoceras av denna attack som kan liknas vid ett dråpförsök om Anna Lena Mann bär på smitta från Covid -19. Här finns inga visir emellan när hon gapar,fräser och hotar mig. ////

 

Sedan kommer det mest intressanta nu. För efter händelsen hade ju polisassistent Anna Lena Mann talat sin överordnad kommisarie Morgan Tärning 

Som påtade för mig att vi har olika versioner om vad som hänt. Ni hör här hur han informerar mig och har tagit ställning för sin kollega

Och då ska vi höra hur polisassistent Anna Lena Mann beskriver situationen den 28,e september i Skaraborgs tingsrätt. 

Nu fundera jag på vilken version polisassistent Anna Lena Mann delgivit sin chef, kommisarie Morgan Tärning som under ed i domstolen redogör på den information han fick direkt efteråt av polisassistent Anna Lena Mann då han säger följande

Morgan Tärnin redogör här för något som ingen annan upplevt. Men han redogör på den information som polisassistent Anna Lena Mann delgav honom direkt efter händelsen. D.v.s innan polisassistent Anna Lena Mann visste att detta skulle utmynna i rättegångar. Så hon måste ju helt enkelt ljugit för Morgan Tärning för att påtala att hon inget fel gjort och att jag inte är trovärdig. I.o.m detta har nu kommisarie Morgan Tärning begått mened i domstolen.

För här beskriver ju Morgan Tärning att Anna Lena Mann var INNANFÖR disken och dessutom PRATADE UT GENOM luckan

Nu påstår kommisarie Morgan Tärning något som inte stämmer överens med min anmälan,polisassistent Anna Lena Manns utsaga och definitivt inte  polisman Tomas Björks vittnesmål,som i.o.f ändrades då Tomas Björk fick reda på att denna ljudfil spelats upp tidigare under rättegången

Där Tomas Björk förklarar att jag fick saliv i ansikte för att Anna Lena Mann var upprörd …och att jag skulle hamna i arresten om jag gjorde så mot Tomas Björk. Det är då också intressant då han under ed uppger att hon är 1-1,5 m ifrån mig. Sanningen är svår när man under ed ska skydda en kollega och det finns ljudinspelningar. Men Tomas Björks samvete gör till slut att han påtalar precis som i min anmälan att jag satt ned hela tiden. Medans polisassistent Anna Lena Mann har en annan utsaga. Jag satt ner hela tiden på stolen 

Medans polisassistent Anna Lena Mann attackerade mig. Helt enligt min anmälan och polisman Tomas Björk som satt mittemot bakom luckan.

Och här kan man nu konstatera att kommisarie Morgan Tärning och polisassistent Anna Lena Mann ljuger.

•Jag satt ner enligt Tomas Björk

•Anna Lena Mann var inte innanför disken och pratade inte ut genom luckan som kommisarie Morgan Tärning hävdar.

• Anna Lena Mann ljuger således i sin version till rätten,och i sin utsaga till sin chef kommisarie  Morgan Tärning.

Så här agerar polisen,PO östra Skaraborg under ledning och med principalansvar av Fredrik Malm

Detta visar hur han sanktionerar att poliser ljuger och kränker medborgare. Och att dom skyddar varandra med lögner och förtal. Men det hela är väl bara ett bevis på bristande kompetens.

Men helt klart är att när Tomas Björk tar upp sin anmälan sitter jag i stolen. Jag attackeras av polisassistent Anna Lena Mann som kommer utifrån

Och hon är som bekräftas av Tomas Björk 10-15 cm från mig och jag får saliv i ansiktet för att hon är upprörd.

Och Anna Lena sitter inte i knät på Tomas Björk bakom luckan. För det var ju bakom luckan hon satt enligt kommisarie Morgan Tärning..eller ljuger någon????

Här pratar vi en klan,gängkriminalitet eller är det så enkelt som inkompetens???

To be contitued…..

INLÄGG 65 - (Öppna för att läsa)

NYTT AVSNITT 28/9-2020

Ännu en vecka till handlingarna med intressanta information som jag delgivits och som vanligt otroligt många försök till data intrång då någon verkar tycka att sidan avslöjar för mycket. Men som vanligt anmäls detta och visar bara att en del inte bryr sig om varken grundlagar ( Yttrandefrihetsgrundlagen ,Tryckfrihetsförordningen ) eller andra lagar och regler. Undra varför? 

( Bildrättigheter SVT)

Här ser ni hela tv programmet Striptease som sändes 930224 i SVT. Programmet har nog aldrig varit så aktuellt som nu beroende på 3 saker.

✅LAS,lagen om anställningsskydd.

✅Henry Jarlsson och Kinnarps AB,s  trovärdighet.

✅ Ett varsel om 109 anställda på Kinnarps AB lades 20200601.

Varslet är snart verkställt och samtidigt efter allt Corona stöd så har Henry Jarlsson 

Fått hjulen att snurra igen,men trotts Corona stöd har det varit tveksamma anställningar även under Corona tiden, och nu börjar man nyanställa inom olika produktions enheter. Både tjänstemän och kollektiv anställda. Man söker exempelvis HR generalist,ekonomiassistent och produktionspersonal via Lernia. Detta är typiskt Kinnarps AB och dess ärlighet under ledning av VD Per Åke Robert Petersson. 

Och vi tittade ju i förra avsnittet på hur Kinnarps AB ljuger och marknadsför sig som miljövänliga. Vi har börjat titta på vad Kinnarps AB eldar på sina olika anläggningar och även att samma material eldas på Margretetorps Gästgivargård i Hjärnarp i Ängelholms kommun.

Som ägs av från v Henry och Ola Jarlsson. 

Under hela 2000-talet har man här olaglig eldat med miljöfarligt avfall från Kinnarps AB,som dessutom INTE har tillstånd att sälja briketter/pellets. Att människor och miljö utsatts för påverkan är uppenbart och hösten 2019 tog Ängelholms kommun följande beslut efter att Margretetorps Gästgivargård erkännt att de eldar med olagliga briketter/pellets från ägarnas andra företag. Nämligen Kinnarps AB. 

Detta,precis som familjen Jarlssons lögner sedan 1942 är synonymt med deras ärlighet som man tagit fram i sitt ”code of conduct”

Man ställer sig nu också andra frågor kring Kinnarps AB och vad man eldar. Även dagens briketter innehållet förbjuda ämnen. Och om man exempelvis skulle få bort papp som man inte får elda skulle man inte klara av de gränsvärden som är satta för olika utsläpps mål. Men sådant brukar ju gå att ”lösa” med pengar. Här har Miljösamverkan östra Skaraborg en del att jobba med. Eller…?

För så här svarar man från Margretetorps Gästgivargård om vad man eldar. ”Obehandlat massiv trä,spånskiva,mdf,björkplywood och osb”. Men man förklarar också att man eldar melamin,laminat och lack.

Men tittar man på det utfärdade miljötillståndet av Länstyrelsen Västra Götaland från 2006-12-06

Får man inte använda mdf,laminat ,melamin utan endast i mycket små fraktioner som dessutom ska redovisas. Man får dessutom inte elda lack,plast,papp,kartong eller målat material.

Och man har inte tillstånd att sälja något. Men den föreskriften har Kinnarps AB brutit emot om man läser följande svar till Ängelholms kommun från VD Nirmal  Csaszar på Margretetorps Gästgivargård

Detta visar att Kinnarps AB bryter mot tillståndet och det borde väcka tankar hos såväl Miljö och Byggförvaltningen i Vaggeryds kommun som hos Miljösamverkan östra Skaraborg då det eldas och berör både människor och natur på följande orter. Kinnarp/Slutarp,Skillingaryd. Medans man i Hjärnarp redan reagerat.

Förr sålde Kinnarps AB briketter till Falköpings kommun men fick sluta med det pga av att briketterna inte var ”rena” utan hade negativ påverkan på pannor då lim och formaldehyd blev ”kletigt”. Detta såldes också utan tillstånd. Men hur är det i dag? Och varför ser Miljösamverkan östra Skaraborg mellan fingrarna på detta? Det handlar om en vinn/vinn situation. Kinnarps AB har genom åren tjänat enorma pengar på den olagliga eldningen. Här är en rubrik från 2011

Medans konkurrenter till Kinnarps AB har fått betala för sin energi. Och trotts att Falköpings kommun inte köper briketter längre,säljer Kinnarps AB värme till de kommunala anläggningarna som finns på orten. Till förmånligt pris.

Denna vinn/vinn situation gör att man ser genom fingrarna på vad som eldas och den miljöpåverkan det för med sig. Men tänker många nu. Miljösamverkan östra Skaraborg har väl koll på detta?

Och visst har dom det. Men vilka är med och styr där. Tyvärr är det inte Greta Thunberg utan politiker från bl.a Falköpings Kommun. Här ses ett utdrag efter senaste valet med rollfördelning.

Förtroendevalda 2019-2022
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg består av tio ordinarie ledamöter och tio ersättare.
Direktionens ledamöter  Parti Kommun
Catrin Hulmarker  (M) ordförande Hjo
Catarina Davidsson  (C) vice ordförande Karlsborg
Dan Gabrielsson  (S) ledamot Falköping
Adam Johansson (M) ledamot Falköping
Pierre Robert Rydén  (S) ledamot Hjo
Jonas Davidsson  (S) ledamot Karlsborg
Katarina Jonsson  (M) ledamot Skövde
Johan Ask (S) ledamot Skövde
Rolf Eriksson (S) ledamot Tibro
Per-Olof Andersson  (M) ledamot Tibro
 
Ersättare
Karola Svensson  (C) ersättare Falköping
Ingrid A. Jarlsson  (M)ersättare Falköping,plus ytterliggare några..och här ser ni att Ingrid A Jarlsson är ersättare

Och går man tillbaka till 2010 såg det ut enligt följande

Detta är intressant då Ingrid A Jarlsson under många år i olika roller suttit Miljösamverkan östra Skaraborgs direktioner som ledamot eller ersättare.

Ingrid A Jarlsson är förövrigt gift med Ola Jarlsson.

Detta skulle ju uppfattas som en jäv situation som gynnat Kinnarps AB och Falköpings kommun över tid. Medans miljö och människor drabbats av påverkan. Nu ska tilläggas att Ingrid A Jarlsson dessutom sitter som ledamot i Falköpings kommun.

Men funderar också då det visar sig att samma miljöinspektör på MÖS har skött de s.k inspektionerna under många år utan att sett något.

Framför allt då det numera finns plast i briketterna som eldas och i det stofft som frigörs. Men Miljösamverkan östra Skaraborg har inte sedan det bildats 2011 tagit ett enda prov på de briketter/pellets som eldas och som Kinnarps AB marknadsför som ”bra miljö”

Vi kommer fortsätta granskningen om Kinnarps AB,miljö,marknadsföring mm under hösten.

Men över till den situation som skapades på polisstationen i Falköping 16 juni då polisassistent Anna Lena Mann attackerade mig när jag gjorde en anmälan

I Skövde tingsrätten den 28 Augusti ljög ju vittnena och tillika kollegor till Anna Lena Mann,nämligen hennes chef poliskommissarie Morgan Tärning och polisman Tomas Björk. Det beslut tingsrätten tog som friade Anna Lena Mann togs på de falska uppgifter som i första hand lämnades av Morgan Tärning.

Men enligt mig begick han mened trotts att han svurit eden

Detta och övriga lögner tillsammans med fler och andra ljudfiler från den aktuella händelsen gör att ett överklagande har inlämnats. Givetvis kommer även brott som mened medföra anmälningar.

Poliskommissarie Morgan Tärning erbjöd,och jag accepterade att försöka lösa situationen och de kränkningar polisen utsatt mig för under långt tid. Istället bidrar han till dem genom att skydda sin kollega Anna Lena Mann och dessutom begå mened.

Nu hoppas jag på en dag i Göta hovrätt i Jönköping och att de 3 Falköpingspoliserna får en trevlig utflykt dit. Den dagen får dom väl kalla in ytterst ansvarig för polisen personal i PO östra Skaraborg,Fredrik Malm

Som då kan passa på att agera kommunpolis och fotpatrullera s.k utsatta områden och prata med,och knyta kontakter med medborgarna,kanske även efter klockan 16.00 runt järnvägsstationen,Rantens torg och idrottsanläggningar i Falköping. Det är säkert inte lika spännande som ett möte med Rotary,men å andra sidan är det väl inte där den procentuellt högsta brottsligheten sker.

To be continued….

INLÄGG 66 - (Öppna för att läsa)

NYTT AVSNITT 5/10-2020

KINNARPS LÖGNER

Efter förra veckans avsnitt har det varit mängder med försök till dataintrång och i.o.m. olika brott. Här ses ex från en dag

Men det har även framförs olika anklagelser och hot mot mig under veckan. Det betyder ju att kinnarps.space avslöjar smärtsamma sanningar som är könsliga. Och därför också haft nytt läsarrekord och avsnittet har varit välbesökt www. DÄRFÖR får förra veckans avsnitt ligga kvar ytterliggare en vecka.

INLÄGG 67 - (Öppna för att läsa)

Kinnarps Lögner

Nytt avsnitt 11/10

Senaste avsnittet låg uppe i 2 veckor och orsakade mängder av försök till dataintrång,hot och anklagelser. Givetvis för att det avslöjas obehagliga saker på denna sida,och det kommer fortsätta. Och vi kommer fortsätta granska Kinnarps AB och deras olika lögner inom olika områden. 

Här ser ni hela tv programmet Striptease som sändes 930224 i SVT. Programmet har nog aldrig varit så aktuellt som nu beroende på 3 saker.

✅LAS,lagen om anställningsskydd.

✅Henry Jarlsson och Kinnarps AB,s  trovärdighet.

✅ Ett varsel om 109 anställda på Kinnarps AB lades 20200601.

Varslet är snart verkställt men produktionspersonalen har fått ytterliggare några veckors förlängt arbete och samtidigt hyr man in personal från Lernia. Efter allt Corona stöd så har från v Henry Jarlsson och VD Per Åke Robert Petersson

Åter fått fart på Kinnarps AB igen just tack vare Corona. Detta då man fått en stor order på skivor och ben till Italien och deras skolväsende. För att slippa såga isär befintliga bänkar som är gjorda för 2 elever har det beställs närmare 89000 skivor och ben till dessa från Kinnarps AB.

Detta blev möjligt tack vare att EU ( Sverige) beslutet om stödpaket till medlemsländer. Italien får således ta del av ca 218 miljarder svenska kronor som är öronmärkta för Italienska skolor. 

Ett hårt lobbyarbete gav sedan Kinnarps AB möjligheten att få vara med och leverera. Man undrar dock hur miljövänligt det är att framställa dessa bord där åtgången är ca 3 meter plastlist till varje skiva. Lim, mm. Här ses exempel på bordskiva.

Samt alla de transporter som blir först till Kinnarps AB med material och sedan till Italien. Co utsläppen för transporterna till Italien är inget som läggs på Kinnarps AB i.o.m att det är utländska företag/chaufförer som transporterar skivorna genom hela Europa.

Däremot lär Kinnarps AB utsätta både personal och samhället för de cancerframkallande plastpartiklar som frigörs i luften först vid tillverkning av skivor med plastlist, och sedan då man eldar briketter som innehåller plast.

 

Bra för dom som får behålla jobbet några veckor extra, men inget som skulle gå hem hos de Italienska skolbarnen 

Eller hos andra miljökämpar. Nu betalar ju ex svenska skattebetalare detta genom EU avgifter. Dessutom har ju svenska skattebetalare genom skatt finansierat Corona stöd till Kinnarps AB trotts att dom inte borde få något då dom haft aktieutdelning samt anställt personal samtidigt som man haft personal permitterad. 

Nu har man några intensiva veckor framför sig,både med tillverkning och miljöförstöring. 

Men det finns miljövänligare alternativ givetvis. Men lobbyism och mutor vinner väg. Då betyder miljö inget. 

Dessutom är det väl i linje med Kinnarps AB,s grundare och de sympatier de hade i slutet av 30-talet och 40-talets början och där framför allt Tyskland men även Italien  i den s.k stålpakten var deras förebilder.

Detta är ju något som grundarnas ena dotter,Sibylla Jacobsson missat i sina olika historiska skrifter om Kinnarps AB

Men historien går inte dölja,precis som andra lögner. Och dessa ska vi gå vidare med nästa vecka. 

Men nu över till den inkompetenta polisen i Falköping,tillhörande PO östra Skaraborg under ledning av Fredrik Malm.

En lögnaktig och inkompetent organisation där vi senaste veckorna gått igenom hur ex Morgan Tärning och Tomas Björk begick mened i Skaraborgs tingsrätt 28 augusti för att skydda sin kollega polisassistent Anna Lena Mann. Den historien får nu en uppföljning i Göta Hovrätt hoppas jag. Men hur skyddar man sina kollegor och andra man känner hos polisen i Falköping. Redan i februari 2016 vägrade polisassistent Torbjörn Olerot 

Att ta upp en anmälan jag ville göra,vilket föranledde följande skrivelse./////

Som ombud för Ronnie Karlén anförs följande med anledning av den av särskilda åklagarkammarens begärda kompletteringen avseende anmälan gentemot Thorbjörn Olerot.

 

Karlén inkom till Falköpings polisstation 2016-02-08 för att göra en polisanmälan mot Zandra Johansson.

 

Den polisassistent Karlén ombad ta emot anmälan var Thorbjörn Olerot. Då Olerot tidigare arbetat på samma arbetsplats som Karlén och Johanssons mor, visste han att Olerot var bekant med Johansson, mot vilken anmälan skulle göras. Karlén hade dock förhoppning om att anmälan skulle tas upp trots detta. Karlén bad om att få gå till ett avskilt rum, där han kunde berätta grunden för sin anmälan. Han framförde även att han önskade lämna in bevisning samt att han efter att anmälan tagits upp önskade läsa igenom alternativt få anmälan uppläst, för att se så att allt blivit korrekt nedskrivet. Olerot ville dock inte ta upp någon anmälan, utan frågade enbart efter namnet på den anmälan avsåg. Olerot uttalade därutöver att han struntar i Karléns begäran att få något uppläst, samt att anmälan ändå skulle komma att läggas ned.

 

Karlén satte sig därefter ned i polishuset och ringde Helena Trolläng för att förklara att han önskade göra en polisanmälan, men att han blivit nekad detta. Olerot kom efter Karléns samtal med Trolläng fram till honom och sa att han skulle ta emot anmälan. Karlén förklarade dock vid detta tillfälle att han fått informationen att Trolläng skulle vara behjälplig med att ta emot hans anmälan, varpå Karlén lämnar polisstationen.

 

Trots detta upprättades en anmälan av Olerot, se bilaga 1. Denna stämmer dock inte överens med de uppgifter Karlén lämnat, vilket framgår av den anmälan Karlén skrev själv och skickade till Trolläng, se bilaga 2. Det framkommer av den av Olerot upprättade anmälan att Karlén inkom till polisstationen kl. 15:00, men att anmälan skrevs in först 15:42, se bilaga 1, vilket överensstämmer med Karléns uppgifter om att anmälan skrevs av Olerot först sedan Karlén lämnat polisstationen.  Beslut att inte inleda förundersökning fattades samma dag, med motiveringen att det anmälda inte var brottsligt, se bilaga 3.

 

Förutom att Olerot inte var behjälplig med att ta upp anmälan enligt Karléns önskemål, ifrågasätts även lämpligheten i uttalandena som gjordes angående att anmälan skulle komma att läggas ned. Med anledning av dessa uttalanden, samt att Olerot är bekant med personen anmälan avsåg kan utgöra en sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet, enligt 11 § 1 st. 5 p. förvaltningslagen.

 

Därutöver är det anmärkningsvärt att beslut togs att inte inleda förundersökning redan samma dag, grundat på de uppgifter Olerot skrivit in i anmälan som upprättades 15.42, utan att närmare efterfråga vilka omständigheter som föranledde anmälan. Med anledning av att beslutet fattades med Olerots uppgifter som grund har Olerot haft sådan befattning med ärendet att det kunnat påverka ärendets utgång, se kommentar till 11 § förvaltningslagen.

 

Med anledning av polisassistent Olerots agerande önskar Karlén att det utreds huruvida ett tjänstefel har begåtts.///

Och den gången ville väl polisassistent Torbjörn Olerot skydda sig själv för de uppgifter han lämnat ut till Zandra Johanssons mor,och hans f.d kollega Marie Blom. Här ses de båda.

En bekantskap som grundar sig i Olerot,s år som anställd på Kinnarps AB. Och det var ju denna epok som gjorde att polisassistent Torbjörn Olerot vägrade ta emot en anmälan,samt rädslan att det skulle framkomma att Torbjörn Olerot tidigare lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till Marie Blom. 

Och en kontroll av numret bekräftar det hela.

Torbjörn Olerot skulle bara veta hur mycket man kan gräva fram …för precis som information om alla hans egna sms och uttalanden kom det fram fler saker hösten 2016….

Men som alltid skyddar poliser varandra och ljuger. Det är otroligt utbrett och enda chansen att påpeka att poliser begår tjänstefel och ljuger är kanske att spela in dom. Här följer nu ett exempel på hur poliser ljuger och skyddar varandra.

På polisstationen i Falköping tar Tomas Björk upp en anmälan samt ansökan om kontaktförbud på sin kollega Anna -Lena Mann den 18 Augusti,men istället för att följa lagen om att ta upp anmälan/ansökan kontaktar Tomas Björk sin chef Stefan Kringlund 

Stefan Kringlund tar därefter ett eget beslut om att skydda sin kollega Anna Lena Mann och ansökan lämnas inte in.  Den 25,e undrar jag sedan varför inget har hänt och sätter mig i kontakt med polisen som uppger att ingen ansökan är upprättad. Inte heller åklagarmyndigheten har fått någon ansökan. Båda myndigheterna letar och återkopplar senare under dagen med att bekräfta att ingen ansökan är inlämnad. Jag ringer då upp ansvarige 

Donald Stefan Kringlund polisen Falköping. Och 3 uppringningar behövdes för detta samtal….

Inte nog med att Donald Stefan Kringlund anklagar mig för att besitta en dålig telefon,något som andra på polismyndigheten och åklagarmyndighet inte klagat på under dagen.( finns givetvis inspelat) Så har han tagit lagen i egna händer och inte lämnat in ansökan. Han har tagit beslut som han inte får göra. Beslut i dessa ärenden får endast tas av en åklagare. Men Donald Stefan Kringlund symboliserar här inkompetensen inom polisen i Falköping.  I sin iver att skydda en kollega. Men för att få det bekräftat att han begått tjänstefel kontrollerar jag med en åklagare på åklagarmyndighet.

Därmed är det bekräftat att Donald Stefan Kringlund begått tjänstefel och givetvis ska han få sin vilja uppfylld med att bli anmäld. 

Givetvis kommer inget att hända då dom ljuger och skyddar varandra. Men det är ändå skönt att kunna bekräfta hur mycket Fredrik Malm,chef Po östra Skaraborg låter sin personal ljuga och kränka…..här ses delar av den,från v Anna Lena Mann,Torbjörn Olerot och Morgan Tärning

To be continued ……

INLÄGG 68 - (Öppna för att läsa)

NYTT AVSNITT 26/10 2020

Men vi har tack vare denne intressent fått möjlighet att publicera avslöjanden tillsvidare. 

Nån verkar otroligt förbannad över denna affär och under de första 18 timmarna som förra avsnittet publicerades försökte sig någon på inte mindre än 860 försök till data intrång.

De grundlagsbrott och försök till dataintrång är polisanmält och grundlagsbrotten faller under Justitiekanslern. 

Vi har ju tidigare avslöjat hur Kinnarps AB,s 2 ägar bröder från v Henry och Ola Jarlsson 

Driver Margretetorps Gästgivargård i Hjärnarp utanför Ängelholm

Sedan början av 2000-talet. Under alla dessa år har man värmt anläggningen med pellets från Kinnarps AB och iom detta bidragit till miljöförstöring och negativ miljöpåverkan. Men är sedan en tid förbjudna av Ängelholms kommun att elda detta avfall. Det betyder att ägarbröderna Henry och Ola Jarlsson inte längre kan leverera pellets från sin fabrik i Kinnarp till deras anläggning Margaretetorps Gästgivargård. Man har sedan årsskiftet blivit tvugna att köpa in pellets från Scanbio i Jönköping. 

Men nu har man ledsnat på detta och till Ängelholms kommun lämnat in ansökan om att få installera jordvärme till anläggningen

Dessutom har Ängelholms kommun anmält dessa olagliga utsläpp så nu har Kinnarps bröderna Henry och Ola Jarlsson kanske en del att svara för i framtiden 

Detta går hand i hand med Kinnarps AB,s lögner om att vara ett miljövänligt företag. Men man eldar fortfarande miljöfarliga saker i både Kinnarp och Skillingaryd på sina anläggningar. Men att förstöra miljön och eventuellt orsaka cancer hos dom som jobbar närmast farliga ämnen i olika former går lättare på hemorten Kinnarp då exempelvis Ola Jarlssons fru,Ingrid sitter med och jobbar med MÖS,Miljösamverkan östra Skaraborg .

Denna jävsituation borde få miljömedvetna inredare och inköpare att fundera. Och framför allt skolans värld med barn,elever och vuxna.

Förövrigt så visade dessutom sista miljöinspektionen på bröderna Henry och Ola Jarlssons anläggning Margaretetorps Gästgivargård mängder av sanitära brister och misstankar om både olaglig utskänkning samt eventuella ”svarta” affärer angående betalning av vin och öl. 

Intressant i det hela är att det mesta vinet kommer från Henry Jarlssons egen vinindustri i Ungern. 

Och vad det gäller svarta affärer undrar man ju hur Henry och Ola Jarlssons anläggning Margretetorps Gästgivargård kunde köpa pellets från Kinnarps AB

Då Kinnarps AB inget får sälja. Var detta ”svarta” affärer? Ja frågor om Kinnarps AB,s miljö och skatter  ska vi fortsätta syna så länge vi själva äger denna sida. 

Men nu över till Fredrik Malm

Chef för PO östra Skaraborg,eller ett av Sveriges mest inkompetenta polisdistrikt. Men personalen följer väl i chefernas fotspår. Då jag vid tillfällen fått vänta upptill 10 veckor på att få ut handlingar från polisen som ska ske skyndsamt gjorde jag en JO anmälan med Fredrik Malm som ansvarig för dessa brister. Fredrik Malm svarar då JO enligt följande

Intressant svar. Och dessutom ljuger Fredrik Malm igen… men han säger att jag under en veckan skickar mail och begärt ut 70 handlingar? Då är det ju tur för honom att han återanställt f.d kriminalkommissarie Lars Johansson 

Som då uppbringar en lön om 40.000kr/månaden. ( enligt offentlig handling). Och som då vid 80 % arbete har en lön om 32.000kr/månad samt sociala avgifter,kontor,utrustning mm vilket innebär att Fredrik Malm återanställt en pensionär till en kostnad om ca 60000kr/månad för att hjälpa till att skydda kollegor som ev begått tjänstefel mm samt stå för olika kränkningar gentemot mig. För 720.000kr/år…. Detta tyder på vilken inkompetens PO östra Skaraborg besitter. 

Jag hade ett förslag om en lösning på konflikten som inte kostade en enda krona.. nu går vi in på år 5 och kostnaderna totalt närmar sig nu 6 miljoner kronor för att polisen i Falköping var/är totalt inkompeten från början och ska skydda varandra. Polisen skyddar kollegor för tjänstefel ,brott,mord och pedofili. Tro inte bara att det finns en kapten klänning i Stockholm….

Nu ska PO östra Skaraborg få äran att hantera min begäran om offentlig handling och ta fram alla dessa 70 handlingar . För inte har väl Fredrik Malm i egenskap av Chef för PO östra Skaraborg ljugit för JO?

Sen borde dessutom den inkompetenta polisledningen känna till lagen om offentlig handling. Och även om det är 1 eller 1000 begärda handlingar har det prioritet. Men polisen inom PO östra Skaraborg brukar ju strunta i regler och lagar samt ljuga,även i rätten…..

Här hörs exempelvis Fredrik Malms högra hand Morgan Tärning ljuga under ed

Och även Tomas Björk 

Då de båda ljög i rätten för att skydda sin kollega Anna Lena Mann

Efter hennes attack på mig på polishuset i Falköping. Ett ännu inte avslutat ärende.

Och i dag är jubileum då det är exakt 3 år sedan Metoo exploderade i Sverige. Och även jag blev drabbad . En torsdags kväll,26 oktober 2017. Klockan 22.24 blev jag anmäld för våldtäkt 

Detta skulle ha ägt rum 15 april samma år. Detta blev en dyr kostnad för staten och min uppskattning är att det hela hamnat på totalt 300000kr. Inräknat att den som anmälde mig först fick ett målsägande biträde medans jag tilldelades en offentlig försvarare… när det hela var utagerat tilldelades anmälare själv en offentlig försvarare då hon kallades till förhör för falsk tillvitelse. Oavsett statens kostnader har jag själv fått betala det högsta priset av denna falska anklagelse. 

Men nu ska jag berätta om 15 april 2017. Långfredagens kväll den 14 april blev jag uppringd av en ledsen Marie Blom

Hon ville förklara vissa saker och ha hjälp då hon drabbats av ”sköldkörtel cancer ”

Väl på plats intog Marie Blom toalett golvet medans jag ombads kontakta 1177 angående hennes befarade cancerdiagnos som Kinnarps AB,s företagsläkare Olav Hoheisel fastställt enligt henne. Medans jag satt i telefonkö långt över en timma fick jag trotts sjukdomen fylla på hennes vinglas många gånger,och hämta jordnötter åt henne,detta i kombination med nån cigarett höll nog smärtorna tillbaka. Under tiden lättade hon sitt hjärta och delgav mig information om sms,mail skrivna av från v säkerhetschef Mikael Johansson och Produktions direktör Anders Hermansson ,Kinnarps AB

Jag fick åter se och läsa vad dom skrivit och sagt om mig. Fruktansvärda kränkningar….

Jag fick också information om vem Produktions direktören träffade vid sidan om… och framför allt en fördjupning i HR chefens aktiviteter med andra Qvinnor och hotellnätter.

Detta var känsliga  uppgifter som lämnades ut. Men känsligare skulle det bli då hon berättade om sina kontakter och samtal med från v Anna Lena Mann och Torbjörn Olerot på polisen i Falköping 

Klockan smög nu över midnatt och in på den 15 april. Det svarade på 1177 som även skriver ned och sparar samtal… det är bra. Innan detta har jag mottagit följande information från Marie Blom om hur exempelvis polisman Torbjörn Olerot lämnat ut uppgifter under lång tid

Dessa 2 exempel är från maj 2015. Men dom kom till min kännedom strax efter midnatt när vi går in på dygnet 15 april. Att någon ljuger om cancer,är full och lättar sitt samvete i hopp om att jag inget ska säga om det Marie Blom och hennes dotter 

Kanske till slut kändes som en våldtäkt

Att sedan ljuga om det hela och anmäla att det skett på kvällen den 15 april… efter drygt 6 månader trotts att hon varit i polisförhör 20 oktober 

för falsk tillvitelse 6 dagar innan sin anmälan undrar man om inte det var rödvin och Metoo som orsakade anmälan…. 22.24…

En anmälan som drabbat många….

Att bli oskyldigt anklagad sätter sina spår. Och att poliser och chefer är inkompetenta gör det inte lättare. Men dom vill väl dölja sina egna fel och inblandningar. 

To be continued ….

INLÄGG 69 - (Öppna för att läsa)

Förhandlingar om försäljning av sidan pågår…

Det här är Henry Jarlsson

Henry är Kinnarps AB och ägarfamiljen Jarlssons ansikte utåt. Till sin hjälp har han sedan 1 december 2016 en extern VD vid namn Per Åke Robert Petersson från Bankeryd.

 

Henry Jarlsson och Per Åke Robert Petersson är inte bara Kinnarps AB,s frontfigurer. De är dessutom ansvariga för att med falsk marknadsföring och lögner om bl.a en sund miljö ”lura” till sig statliga och kommunala skatteintäkter.

Kinnarps AB framställer sig i kampanjer som ett miljövänligt och hållbart alternativ. Vi ska under resten av året vissa att, från v Henry Jarlsson och Per Åke Robert Petersson ljuger.

Man önskar att alla inköpare,inredare och intressenter i hållbarhet och miljöfrågor vore mer insatta än att bara ”svälja” reklam,iof blir ju många gånger ansvariga inköpare uppvaktade med gåvor till sig själva eller andra familjemedlemar vid större inköp,och då kanske gåvan till ”barnen” väger högre än ex miljö och hållbarhet.

Vi ska i detta avsnitt visa på ännu ett exempel som man önskar att inte bara Greta Thunbergs följare förstår utan att även andra förstår vad miljöbrott är,och vad cancerogena ämnen är.

MÖS är förkortning för Miljösamverkan Östra Skaraborg,dvs tillsynsmyndighet för Kinnarps AB,i Falköpings kommun. Jag mottog Onsdag 4 november ett mail

 

I dessa tider är det ju så att en del har reda på allt, oavsett om man jobbar hemifrån,bortifrån eller underifrån. Med mailet följde också olika information från vad som skett och sagts på Kinnarps AB denna dag då fika ”snacket” vart igång sedan MÖS besök.

Givetvis deltog inte Henry Jarlsson eller Per Åke Robert Petersson i inspektionen. Utan Kinnarps AB,s representanter var, från v Ulf Jonsson,miljöansvarig ,Evert Alexander Zetterlund,servicechef samt Sören Persson,tekniker på serviceavdlningen

Jag fick från olika håll reda på vad som sagts och skett under inspektionen. Min egna uppfattning är att någon av dem vill egentligen vara ärlig. Men det får man inte för Henry Jarlsson. En del anställda bor ju dessutom på orten och känner ju då till de miljöfarliga utsläpp som sker samt har kännedom om alla cancerogena ämnen i luften dels inne på maskinavdelningen i produktionen,samt i utomhus luften på orten. 

Inomhusluften på maskinavdelninge kan tillstyrkas Produktionsdirektör Anders Hermansson

Som inte var kompetent nog att driva moderniseringen och investeringen i produktionsanläggningen mellan 2015-2017 och fick göra avkall på exempelvis moderna utsug då projekten blev dubbelt så dyrt som de planerade 60 miljonerna. Tack vare det så jobbar i dag ett stort antal människor i en cancerogen miljö med små plastpartiklar i luften. Men det är väl kännedom som varken ”Fyrtornet” eller ”Släpvagnen” som dom kallas vill höra talas om.

Men de 3 Kinnarps representanterna ljuger om mycket under inspektionen från MÖS och döljer sanningar. Men till slut försäger man sig och berättat dessutom att det avfall som innehåller plast,lim,formaldehyd,målat material mm som är förbjudet att elda även eldas i Falköping….

Och nu blir det extra intressant,stämmer detta? För att kontrollera uppgifterna tog jag del av utredningar kring nybyggnation i Falköping och kring ett behandlingshem och ett demensboende där det kontrollerats om luft,lukt mm. Och ingenstans finns uppgifter om att Kinnarps AB eldar avfall i dess närhet. Inte ens på en direkt fråga till kommunen framkommer att Kinnarps AB eldar avfall i Falköping

Men efter information från ”hen” som jag sparat förstår jag att detta pågått i många,många år olagligt. Givetvis är detta miljöbrott enkelt att kontrollera. Här ser man just detta brott dokumenterat av MÖS.

 

Men vid en inspektion från MÖS på Kinnarps AB 2020-11-03 framkommer följande information.
Kinnarps AB säljer också pellets med miljöfarligt avfall till företaget Vifast AB som eldar med dessa pellets /briketter i en hangar på Falköpings flygplats.

Och nu läser vi noga under punkt 1 där det framkommer att dessa miljöfarliga pellets/briketter eldas även i Falköping. Detta är ju ytterliggare ett i raden bevis på olika miljöbrott signerade Kinnarps AB och Henry Jarlsson

Kinnarps AB har enligt länstyrelsen tillstånd med diarienr 505-24992-2005 rätt att för eget bruk tilllverka och elda briketter ( ej pellets) av spånskiva,faner,rena trämaterial och små fraktioner av laminat och melamin. 

 

Försäljning till andra utanför Kinnarps AB är inte tillåtet. 

Nu tillverkas dock både briketter och pellets 

av material innehållande utöver tillståndet i form av till största del laminat,melamin,målat material samt plast och papp/kartong m.m.

 

Detta är förbjudit. Dessutom så har Kinnarps AB både haft försäljning  och har försäljning av dessa miljöfarliga produkter  till bl.a Margretetorps Gästgiveri i Hjärnarp. Se ex vid den röda markeringen 

Ängelholms kommun har sett att detta är olagligt

Och givetvis gjort en anmälan till miljöåklagare i syd

Härmed är det med det ni läst nu bevisat att Kinnarps AB säljer dessa miljöfarliga pellets/briketter trotts förbud om försäljning. Vid en rak fråga från Miljösamverkan Östra Skaraborg svarar Kinnarps AB enligt följande..

 

Ni ser här frågor från Ängelholms kommun och svar från MÖS via Lillemor Öberg som frågat Kinnarps AB

Och på fråga 2 ljuger då Kinnarps AB om försäljning.

Nu är det då Kinnarps AB,s Ulf Jonsson som svarar att man inget säljer. Trotts att Margretetorps Gästgivargård uppger att man köper från Kinnarps AB

 

Det visar sig att Vifast AB som då också köper,eller om det rent av är skatteplanering och eventuellt får pellets har en fristående container som fungerar som panncentral bakom hangaren vid Falköpings flygfält med ett rör in till den.

Det doftar en illaluktande rök runt hangaren beroende på vindriktning. Och marken visar spår av olika material då föroreningarna inte kommer så långt då det saknas en rejäl skorsten. I Kinnarps är kravet 30 meter. Men det går ju inte vid en flygplats ? Dessutom existerar ju inte anläggningen officiellt.

Här ser man klart och tydligt att Vifast AB värmer Kinnarps AB,s hangar med miljöfarligt avfall. Partiklarna från eldningen sprids för vinden och in ex mot Tåstorps demensboende och villaområdet i dess närhet. Men även rakt över vägen till vårdhemmet.

 

Att Ulf Jonsson redan påtalat för MÖS vid Ängelholms kommuns klagande redogjort att man inget säljer,får väl här ändå anses som att Kinnarps AB och Henry Jarlssons lögner om miljö fått sig ett avslöjande. Och andra sidan sympatiserade ju även företagets grundare med olaglig eldning redan i slutet av 30-talet.

Hur länge till ska människorna i Kinnarp/Slutarp ,Falköping och Skillingaryd utsättas för dessa ev cancerogena ”eldningar” med förbjudet material? Ängelholms kommun är iaf rädda om sina medborgare i Hjärnarp och den Skånska naturen och både förbjöd Margretetorps Gästgivargård ( som ägs av Henry och Ola Jarlsson )att elda detta farliga material samt att dom gjort anmälan om miljöbrott. Det visar att dom värderar mönniskoliv och miljö på ett helt annat sätt än MÖS? Som av någon anledning ser mellan fingrarna?

To be continued …..

INLÄGG 70 - (Öppna för att läsa)

Förhandlingar om försäljning av sidan pågår…

Då förra veckans avsnitt uppmärksammats på ett positivt sätt och det inkommit många reaktioner och kommentarer kring det har vi beslutat att avsnittet får ligga kvar en vecka till. Det mest uppseendeväckande är att olika ledare på Kinnarps AB påtalat för sin personal att det INTE finns cancerogena ämnen från plast i luften inne på produktionsavdelningen. Tack vare att Kinnarps AB byter luftfiltren på taket emellanåt.

 

Vad dom inte berättar är att fläktsystemet är anpassat en gång i tiden för maskiner som arbetade med 4-6000varv/minut när man exempelvis fräste träslister på detaljerna. Men man uppdaterade ju enligt önskemål maskinparken som ni ser här från en intervju hösten 2014

Nu har maskinerna kapacitet på 20-30000varv/minut och då är det plastlister man fräser. Här ses exempelvis en modern kantlistmaskin där plast listen ligger på ruller

 

Det betyder att fläktsystemet som ni ser här på taket varken orkar eller hinner suga upp dessa partiklar från plastlister utan det mesta försvinner osynligt ut i lokalerna. Däremot ser ni här röken från eldning av bl.a kantlister och plast som eldas.

 

Och det som trotts allt sugs upp som ex klippta ändar i plast hamnar i ”spåntornet” och blir briketter man eldar upp. Det är förbjudet att elda plast. Och Kinnarps AB borde för att vara miljövänliga sluta med detta och separera plast från spån.

 

Då är frågan???? Hur vet jag att detta är fakta. Enkelt. Jag ”matades”nämligen med information.

Av en av de kvinnliga s.k projektledarna

 

Det blev mycket att ta in så emellanåt fick man vila sig för att orka med.

 

Och som ni kan läsa är Produktionsdirektör Anders Hermansson

 

sponsor för projektet. Dvs han som är budget ansvarig men hade problem igenom hela projektet då ”Herr H” inte kunde skriva riktiga investeringsansökningar och därför finns i dag inte ett fläktsystem som är anpassat för dagens ändamål och miljö. Dessutom verkade han inte förstå när problem kring investeringen har påtalats

Eller när han tillsätter andra tjänster

 

Så konstaterandet från en av projektledarna var glasklart

 

Så i dag går några ”chefer” och familjen Jarlsson omkring och vet att man orsakar miljöförstöring och utsätter sin personal för cancerogena ämnen i.o.m att nästan all kantlist i dag är av plast ( dessutom tillverkad i Kina). Och inte undra på det när en ”blind leder en döv” Och det hela var kaotiskt då Produktionsdirektör Anders Hermansson inte förstod alvaret i sina inkompetenta budgetlösningar som andra påtalade….

Dessa ämnen finns dessutom runt om där det nu eldas med material från Kinnarps AB som ni kunde läsa om förra veckan… och här är avsnittet igen…

Det här är Henry Jarlsson

Henry är Kinnarps AB och ägarfamiljen Jarlssons ansikte utåt. Till sin hjälp har han sedan 1 december 2016 en extern VD vid namn Per Åke Robert Petersson från Bankeryd.

 

Henry Jarlsson och Per Åke Robert Petersson är inte bara Kinnarps AB,s frontfigurer. De är dessutom ansvariga för att med falsk marknadsföring och lögner om bl.a en sund miljö ”lura” till sig statliga och kommunala skatteintäkter.

Kinnarps AB framställer sig i kampanjer som ett miljövänligt och hållbart alternativ. Vi ska under resten av året vissa att, från v Henry Jarlsson och Per Åke Robert Petersson ljuger.

Man önskar att alla inköpare,inredare och intressenter i hållbarhet och miljöfrågor vore mer insatta än att bara ”svälja” reklam,iof blir ju många gånger ansvariga inköpare uppvaktade med gåvor till sig själva eller andra familjemedlemar vid större inköp,och då kanske gåvan till ”barnen” väger högre än ex miljö och hållbarhet.

Vi ska i detta avsnitt visa på ännu ett exempel som man önskar att inte bara Greta Thunbergs följare förstår utan att även andra förstår vad miljöbrott är,och vad cancerogena ämnen är.

MÖS är förkortning för Miljösamverkan Östra Skaraborg,dvs tillsynsmyndighet för Kinnarps AB,i Falköpings kommun. Jag mottog Onsdag 4 november ett mail

 

I dessa tider är det ju så att en del har reda på allt, oavsett om man jobbar hemifrån,bortifrån eller underifrån. Med mailet följde också olika information från vad som skett och sagts på Kinnarps AB denna dag då fika ”snacket” vart igång sedan MÖS besök.

Givetvis deltog inte Henry Jarlsson eller Per Åke Robert Petersson i inspektionen. Utan Kinnarps AB,s representanter var, från v Ulf Jonsson,miljöansvarig ,Evert Alexander Zetterlund,servicechef samt Sören Persson,tekniker på serviceavdlningen

Jag fick från olika håll reda på vad som sagts och skett under inspektionen. Min egna uppfattning är att någon av dem vill egentligen vara ärlig. Men det får man inte för Henry Jarlsson. En del anställda bor ju dessutom på orten och känner ju då till de miljöfarliga utsläpp som sker samt har kännedom om alla cancerogena ämnen i luften dels inne på maskinavdelningen i produktionen,samt i utomhus luften på orten. 

Inomhusluften på maskinavdelninge kan tillstyrkas Produktionsdirektör Anders Hermansson

Som inte var kompetent nog att driva moderniseringen och investeringen i produktionsanläggningen mellan 2015-2017 och fick göra avkall på exempelvis moderna utsug då projekten blev dubbelt så dyrt som de planerade 60 miljonerna. Tack vare det så jobbar i dag ett stort antal människor i en cancerogen miljö med små plastpartiklar i luften. Men det är väl kännedom som varken ”Fyrtornet” eller ”Släpvagnen” som dom kallas vill höra talas om.

Men de 3 Kinnarps representanterna ljuger om mycket under inspektionen från MÖS och döljer sanningar. Men till slut försäger man sig och berättat dessutom att det avfall som innehåller plast,lim,formaldehyd,målat material mm som är förbjudet att elda även eldas i Falköping….

Och nu blir det extra intressant,stämmer detta? För att kontrollera uppgifterna tog jag del av utredningar kring nybyggnation i Falköping och kring ett behandlingshem och ett demensboende där det kontrollerats om luft,lukt mm. Och ingenstans finns uppgifter om att Kinnarps AB eldar avfall i dess närhet. Inte ens på en direkt fråga till kommunen framkommer att Kinnarps AB eldar avfall i Falköping

Men efter information från ”hen” som jag sparat förstår jag att detta pågått i många,många år olagligt. Givetvis är detta miljöbrott enkelt att kontrollera. Här ser man just detta brott dokumenterat av MÖS.

 

Men vid en inspektion från MÖS på Kinnarps AB 2020-11-03 framkommer följande information.
Kinnarps AB säljer också pellets med miljöfarligt avfall till företaget Vifast AB som eldar med dessa pellets /briketter i en hangar på Falköpings flygplats.

Och nu läser vi noga under punkt 1 där det framkommer att dessa miljöfarliga pellets/briketter eldas även i Falköping. Detta är ju ytterliggare ett i raden bevis på olika miljöbrott signerade Kinnarps AB och Henry Jarlsson

Kinnarps AB har enligt länstyrelsen tillstånd med diarienr 505-24992-2005 rätt att för eget bruk tilllverka och elda briketter ( ej pellets) av spånskiva,faner,rena trämaterial och små fraktioner av laminat och melamin. 

 

Försäljning till andra utanför Kinnarps AB är inte tillåtet. 

Nu tillverkas dock både briketter och pellets 

av material innehållande utöver tillståndet i form av till största del laminat,melamin,målat material samt plast och papp/kartong m.m.

 

Detta är förbjudit. Dessutom så har Kinnarps AB både haft försäljning  och har försäljning av dessa miljöfarliga produkter  till bl.a Margretetorps Gästgiveri i Hjärnarp. Se ex vid den röda markeringen 

Ängelholms kommun har sett att detta är olagligt

Och givetvis gjort en anmälan till miljöåklagare i syd

Härmed är det med det ni läst nu bevisat att Kinnarps AB säljer dessa miljöfarliga pellets/briketter trotts förbud om försäljning. Vid en rak fråga från Miljösamverkan Östra Skaraborg svarar Kinnarps AB enligt följande..

 

Ni ser här frågor från Ängelholms kommun och svar från MÖS via Lillemor Öberg som frågat Kinnarps AB

Och på fråga 2 ljuger då Kinnarps AB om försäljning.

Nu är det då Kinnarps AB,s Ulf Jonsson som svarar att man inget säljer. Trotts att Margretetorps Gästgivargård uppger att man köper från Kinnarps AB

 

Det visar sig att Vifast AB som då också köper,eller om det rent av är skatteplanering och eventuellt får pellets har en fristående container som fungerar som panncentral bakom hangaren vid Falköpings flygfält med ett rör in till den.

Det doftar en illaluktande rök runt hangaren beroende på vindriktning. Och marken visar spår av olika material då föroreningarna inte kommer så långt då det saknas en rejäl skorsten. I Kinnarps är kravet 30 meter. Men det går ju inte vid en flygplats ? Dessutom existerar ju inte anläggningen officiellt.

Här ser man klart och tydligt att Vifast AB värmer Kinnarps AB,s hangar med miljöfarligt avfall. Partiklarna från eldningen sprids för vinden och in ex mot Tåstorps demensboende och villaområdet i dess närhet. Men även rakt över vägen till vårdhemmet.

 

Att Ulf Jonsson redan påtalat för MÖS vid Ängelholms kommuns klagande redogjort att man inget säljer,får väl här ändå anses som att Kinnarps AB och Henry Jarlssons lögner om miljö fått sig ett avslöjande. Och andra sidan sympatiserade ju även företagets grundare med olaglig eldning redan i slutet av 30-talet.

Hur länge till ska människorna i Kinnarp/Slutarp ,Falköping och Skillingaryd utsättas för dessa ev cancerogena ”eldningar” med förbjudet material? Ängelholms kommun är iaf rädda om sina medborgare i Hjärnarp och den Skånska naturen och både förbjöd Margretetorps Gästgivargård ( som ägs av Henry och Ola Jarlsson )att elda detta farliga material samt att dom gjort anmälan om miljöbrott. Det visar att dom värderar mönniskoliv och miljö på ett helt annat sätt än MÖS? Som av någon anledning ser mellan fingrarna?

To be continued …..