INLÄGG 11 - (Öppna för att läsa)

Vi avslutade ju förra avsnittet med 2 skriftliga varningar 2017-10-19.

 

Ansvariga för detta förfarande är från v Henry Jarlsson,(son till grundaren Jarl Andersson),samt nuvarande VD Robert Petersson.

Dessa båda är ansvariga för allt som varit och allt som ska presenteras. 

 

Men vi backar bandet och tittar på en polisanmälan från 2017-09-23 kl 03.20 på natten där det i anmälan från mitt x står följande

”Vid ett tillfälle så stämplades jag ut på jobbet som allvarligt sjuk,men så var det inte,även så dagen efter”

Detta är mycket intressant av olika anledningar.
1. Den frånvarokoden existerar inte.
2. Vi stämplade i olika system.
3. Varken lönekontot eller mitt dåvarande fack ( GS ) har hört talas om detta.
4. Detta är en falsk anklagelse som fick en motanmälan 

 

Dagen efter mina varningar 2017-10-19 höll polisen telefon förhör med mitt x angående olika falska tillvitelser.

Måndag 2019-10-23 utsätts jag åter för en falsk tillvitelse i form av en ny anmälan kl 21.31 på kvällen. Anmälan går ut på att jag försöker få mitt x avskedad.

Nu får ni ha dessa saker i minne, för givetvis hade mitt x informerat sina förtrogna på Kinnarps AB om dessa anmälningar hon gjort. Från v  närmaste chef Produktionsdirektör Anders Hermansson , Produktionschef Mikael Carlstedt och HR tanten Angelique Thörn

Efter ”pre rehab” med 2 skriftliga varningar för att jag ansåg mig vara kränkt följde så 2017-10-24 ett ”rehab möte” hos Kinnarps AB,s egen Företagshälsovård där Kinnarps AB,s representanter var från vHR tanten Angelique Thörn samt min närmaste chef Fredrik Johansson samt ” opartiske Olav Hoheisel, FHV” ( ej med på bild)

Själv hade jag med mig GS fackets  dåvarande huvudskyddsombud.
Mötet inledes av Angelique Thörn som drog upp riktlinjerna för hela processen. Detta innebar följande för mig . Dagens ljudfiler kommer från 2017-02-13 från samtal med Kinnarps ABs, HR chef Kjell Strandberg.
1. Jag fick inte ta upp att jag kände mig kränkt? Av ex Säkerhetschefen Mikael Johansson

 

Och hans kränkande mail och uttalanden om mig till Microsoft,polismyndigheten samt till personal på Kinnarps AB.

2. Jag fick inte ta upp att jag kände mig kränkt? Av ex Produktionsdirektör Anders Hermansson

Och hans kränkande sms och olika påståenden och uttalanden om mig han sänt och gjort till personal på Kinnarps AB.

 

3. Jag fick inte ta upp att jag kände mig kränkt ? Av ex tidigare VD Per-Arne Andersson

Och hans uttalande om mig och att jag borde avskedas samt övriga uttalanden till personal på Kinnarps AB.

 

4. Jag fick inte ta upp HR chef Kjell Strandberg

Och olika agerande /diskussioner eller något som rörde honom.

5. Jag fick ej häller nämna något kring det som varit och föranlett min yrkan om en rehabutredning pga kränknimgar jag utsatts för ej heller nämna någon inblandad vid namn. 

 

Så varför ha rehab? Nu hade Angelique Thörn styrt upp mötet. Hon dokumenterade dessutom hela mötet som det själv passade Kinnarps AB och förvarade/sparade dessutom all sin dokumentation vilket strider mot dåvarande PUL,nuvarande GDPR. ( känsliga uppgifter om hälsa).  Det är oxå för mig intressant att läsa hennes uppgifter ( tagit ut dessa via lagen om GDPR)och kunna jämnföra detta med ljudinspelningar.Jag fick således inte diskutera varför jag ville ha ett rehab möte kring alla kränkningar. Jag fick inte prata om det som jag ville,eller några personer.  Men jag höll mitt ord på mötet och sa inga namn

 

Jag hade dessutom några dagar innan fått tillgång till ett planerat förfarande mot mig framtagit av ansvarig chef på Kinnarps AB,s HR avdelning. Kjell Strandberg.
Man hade ju under våren sökt en ersättare till Gabriel Lund på HR avdelningen då han skulle lämna Kinnarps AB. Jag har dessutom haft kontakt med ett par stycken varit på Kinnarps AB för intervjuer kring arbetet som bla Kjell Strandberg deltog i. Kjell Strandberg letade efter någon som kunde ta rollen och oxå avskeda mig. Han anställde bland många sökande Angelique Thörn,Lidköping och som närmast arbetat på Unionen. Thörn visste nämligen vägar att kränka mig ytterligare via en framtagen handlingsplan . Detta även bekräftat av personal på Kinnarps AB som ansåg Kinnarps AB gick över gränsen i sina kränkningar mot mig.

Nästa avsnitt kommer avslöja  mer från detta möte och Kinnarps AB,s lögner och kränkningar helt i andan av Striptease 1991 på tv med Henry Jarlssons värderingar och människosyn 

INLÄGG 12 - (Öppna för att läsa)

Nu ska vi fortsätta där vi slutade i förra avsnittet med det s.k rehab mötet jag påkallat pga kränkningar, särbehandling mm gentemot mig.

 

Men först…. återigen vill någon stoppade den här sidan och som vanligt utsätts sidan för försök till dataintrång. Förra måndagen var det ca 110 st försök igen. Givetvis har en del gått att spåra och återigen är detta polisanmält och jag hoppas det kan sättas i samband med andra utredningar som vi vet vem som står bakom dom nätattackerna och vi har kunnat anmäla den högst ansvarige . 

Förmodligen är en del rädda för det som avslöjas i dokument och ljudfiler på denna sida. Och då har vi ännu inte nått fram till falsk marknadsföring. Lögner om miljön eller eventuella ljudinspelningar om sexuella förslag från chef i ledande position eller andra affärer. Samt förfarandet vid avsked,lögner i och till domstol eller förhandlingar och avtal.  Men det kommer.För alla kränkande sanningar och bevis på att Kinnarps AB under ledning av Henry Jarlsson inte bättrat sig sedan Janne Josefsson och Striptease klädde av honom i tv program 1992 ska upp till ytan.

Nu fortsätter vi med mötet. Ni vet ju alla hur jag ansåg mig kränkt av ledande chefer på Kinnarps AB. Men nu hade HR tanten Angelique Thörn.

 

Lagt upp sin egen rehab på order av från v HR chef Kjell Strandberg,Produktionsdirektör Anders Hermansson

 

Dessa 2 hade stöd av ytterst ansvariga för ALLT som sker på Kinnarps AB från v Henry Jarlsson och VD Robert Petersson. 

Dessa människor ville skydda sig själva,deras misstag och ”affärer” samt skydda, från v Säkerhetschef Mikael Johansson för alla hans misstag och kränkningar. Förre VD Per-Arne Andersson för hans kränkande uttalanden om mig samt alla besvär pga mail,blomsterbeställningar och ”affärer”. Samt mitt x Marie Blom som låg bakom alla anmälningar och troligtvis kände till en hel del. 

Dessutom behövde Produktionsdirektör Anders Hermansson henne då han själv inte besatt kompetens eller kunskap att hantera produktion mm .Hennes egen utsaga om behovet ser ni ex här.

Här kan ni ta del av lite info jag samlade ihop på en nätdejting sida i min jakt på sanningar och vad jag utsattes för. Jag är i grönt och mitt x Marie Blom delger mig info i vit text. 

Eller hur allt på företaget fungerade,eller inte fungerade . Här följer lite bevis på att jag under långt tid fick dagliga rapporter. Bla om en investering som Produktionsdirektör Anders Hermansson var ansvarig för. Totalt delgavs jag ALLT under 18 månader. Inte roligt för dom som kränkt mig.

____ Radbryt ____
x
x
x
Efter detta fick jag ljudligt information och i dokumentform. 

Alla dessa saker gjorde att man ville tysta mig och ta bort mig. 
För att skydda sig själva och deras alla förehavanden. Dessutom jobbigt för dom att någon avslöjade massa saker. Vad skulle kunna dyka upp tro? Finns det oäktenskapliga relationer och eventuella porrklubbsbesök.?? 

 

 

Förmodligen var detta ett bevis på Kinnarps AB,s grundvärderingar som Sibylla Jacobsson ansvarar för.???

Som ett arv efter grundarna Jarl och Evy Andersson. 

Men åter till ” rehaben” som  jag hade önskat pga alla kränkningar gentemot mig. Som sagt så är detta dokument som inte ens får förvaras enligt GDPR då jag aldrig lämnat mitt samtycke till Kinnarps AB. Och innan den lagen träde i kraft går detta under PUL. 

Således vet jag nu att Kinnarps AB har dokumentation på alla anställda och många med känsliga uppgifter. Som kan komma användas. 

 

Här ser ni enligt Kinnarps AB dvs Henry Jarlsson anledningen till rehaben. Orden är skrivna av HR tanten Angelique Thörn och som ni ser handlar det inte om kränkningar mot mig. Henry Jarlsson har styrt om det hela så det handlar om saker som friar Kinnarps AB för sitt agerande kring kränkande särbehandling och kränkningar från ledande personer på Kinnarps AB.

(Det står att samtalet inte ska spelas in. Jag hade tidigare spelat in samtal på min fritid utanför Kinnarps AB i min jakt på sanningar. Framledes kommer ni förstå varför Kinnarps AB inte vill ha på band hur dom kränker,anklagar och förminskar en anställd.)

 

Man ser oxå hur Företagsläkaren summerar mot slutet. Och texten ”privata ärenden” som Kinnarps AB kallar alla kränkningar numera

Kom då oxå ihåg att jag har anmält en av hans anställda till IVO tidigare. Det ska vi gå igenom i nästa avsnitt.

 

Men nu ska företagets rehab igång. Inte det jag önskade efter att GS facket via avd 7 och Hans-Åke Gustavsson föreslagit en rehab då det enligt honom var ett sätt att komma åt företagets kränkningar mot mig.

Så Kinnarps AB under ledning av grundarnas barn från v Henry Jarlsson,VD samt Sibylla Jacobsson med ansvar för grundvärderingar 

 

Ger i uppdrag åt från v HR chef Kjell Strandberg. HR tant Angelique Thörn att rädda företagets kränkande ledare genom att begå brott genom att enligt lag INTE utföra en utredning efter anmälan 2017-09-20 om kränkande särbehandling /kränkningar

Samt att istället för att följa lagen och istället skydda ”kränkarna” och kränka mig ytterligare genom att inte ha den rehab jag påkallat och dessutom kränkt mig med 2 varningar för att jag kännt mig kränkt och anmält kränkningar. Helt enligt lagen.

Således visar detta att Kinnarps AB med ansvarige Henry Jarlsson inte bryr sig om lagar,regler och människovärde. Detta är återkommande och tydligen en syn som hängt med sedan bildandet 1942. Då världen såg annorlunda ut.

 

Nästa avsnitt kommer avslöja fler saker .. 

INLÄGG 13 - (Öppna för att läsa)

Då var det dax för ett nytt avsnitt och inleder som vanligt. Efter förra avsnittet har åter igen mängder av försök till dataintrång utförts mot denna sida. Återigen är detta polisanmält och trotts svårigheter finns det alltid trådar till upphovskällan och den som är ansvarig för alla begångna brott. Jag hoppas trotts allt att utredningarna och dom spår som finns kan förknippas med den ansvarige. 

Pga detta har jag inte vågat svara på mail som kommer från olika datorer inom Kinnarps AB,s koncern som jag gjort tidigare utan svarar numera bara ” pålitliga” adresser även om det inte finns 100 % iga. 

 

Men svarar direkt här på några mail istället. 
1. Till A… ja,8,5 var vi ihop innan och även då fick jag reda på allt. 
2. Till RW… ja. Några år. Isberg var chef då 
3. Till GR… Skillingaryd 
4. Till ”undrande”😉. Yes. Mikael Johansson 

Fortsätter svara om ni undviker koncernens datorer där dom även troligen spårar er…då jag VET att man i många år kontrollerar datorerna. Samt som ni ser vad jag delgavs när jag ” nätdejtande ” 

Men nu åter till det s.k rehab mötet. På mötet där HR tanten Angelique Thörn 

 

skrev sina egna anteckningar och styrde hela mötet på inrådan och överinseende av företagets högst ansvarige Henry Jarlsson. 

Rehab mötet avslutades med att jag skulle få gå på 3 möten till Kinnarps AB,s egen företagshälsovård och få ”prata av mig” och rehabiliteras då jag var ett arbetsmiljöproblem och pratade om chefer och händelser jag upplevt på jobbet. 

 

MEN.. obs.. MEN jag får inte prata om vad som hänt på Kinnarps AB utan måste släppa dessa saker och gå vidare. Dvs. Jag får inte prata om vilka kränkningar som från v Säkerhetschef Mikael Johansson utsatt mig för. Ej heller Produktionsdirektör Anders Hermanssons kränkningar 

Således ej heller kränkningar och uttalanden från v HR arbetare Gabriel Lund eller förre VD,n Per -Arne Andersson,numera Swedbergs i Dalstorp 

 

Och ej heller de kränkningar,lögner och polisanmälningar som från v Marie Blom tillvitat mig med stor hjälp från Kinnarps AB och ansvarige Kjell Strandberg. 

 

Dessutom fick jag inte påtala att dom som stod bakom alla kränkningar och sanktionerade detta som en standard på Kinnarps AB var från v ägarsonen Henry Jarlsson samt nuvarande VD Robert Petersson 

Efter avslutat möte frågade jag mitt dåvarande huvudskyddsombud om han med sin erfarenhet upplevt något liknande. Det hade han inte och han kände sig maktlös och tyckte HR tanten Angelique Thörns beteende och struktur var helt emot alla regler. Han berättade oxå att HR tanten Angelique Thörn inte ville ha med huvudskyddsombudet på mötet och skulle nån från facket vara med tyckte hon det fanns bättre lämpade och den hon åsyftade var GS facket ordförande Henrik Brolin.

som hon tydligen hade kommit på god fot med. 

 

Men nu skulle det då bli 3 samtal styrda av Kinnarps AB med företagshälsovårdens representant på QV hälsan i Falköping och Lennart Skenberg Mannvik 

Denna KBT terapeut hade tidigare haft via Kinnarps AB mitt x som patient hade ju jag fått reda på sedan länge. Hon hade dessutom fått Lennart  Skenberg Mannvik att ta samtalsterapin till nya höjder genom att fördöma och anklaga mig beroende på vad hans patient Marie Blom sa till honom. Detta tog sig konstiga vägar då Lennart Skenberg Mannvik kontaktar sin gamla skolkamrat och tillika polis Håkan Beijbom,polisen Falköping 

 

och vill ha reda på saker i utredningen gentemot mig under 2015 för alla brott jag anklagades för,ex mail och blommor mm till Kinnarps AB. Och att detta då var brott mot Marie Blom. Lennart Skenberg Mannvik ifrågasatte hur jag kunde gå fri?? Och den numera pensionerade Beijbom delgav honom information trotts tystnadsplikt. 

 

Här ser ni en rad från en offentlig handling inskickad till tingsrätten i augusti 2015 

”Min psykolog Lennart Skenberg Mannvik har även han vart i kontakt med polisen så sent som för två veckor sedan och undrat vad som händer och han förklarade för dom att jag lever under en hotbild” 

 

Och varifrån den är skickad.??? Det kallas kränkande särbehandling 

Varpå jag några veckor efter detta konfronterade Lennart Skenberg Mannvik,s chef dessa uppgifter och där då Lennart Skenberg Mannvik erkänner att han kontaktat polisen? 

 

På vilka grunder då? Och hur kan en s.k KBT terapeut bli så manipulerad att man utför en sådan handling? Ville Lennart Skenberg Mannvik på Marie Bloms uppgifter bidra till att eventuellt sätta en oskyldig människa i fängelse? Eller jobbade företagshälsovården på uppmaning av Kinnarps AB? Det var ju iaf dit fakturorna skickades för dessa utspel från Lennart Skenberg Mannvik på QV hälsan i Falköping. 

 

Men senare i april 2016 under min jakt på sanningen och ”undercover” nätdejtande med mitt x ( 8 års relation) Marie Blom fick jag reda på följande.

Intressant då Lennart Skenberg Mannvik inget förstod. Men vad han inte visste var ju att hans patient Marie Blom skickade in mängder av saker till olika myndigheter och då blev dom offentliga. 

Och när ni läst in även dessa upplysningar från min nätdejt så förstår ni ju hur Lennart Skenberg Mannvik ser på mig. Rättshaverist pga att jag ville ha rättvisa. Och visst framgår det klart och tydligt i QV hälsan egna anteckningar att Lennart Skenberg Mannvik var kompis/skolkamrat med Håkan Beijbom,polisen Falköping och då är det ju bara ringa dit och få ut uppgifter . Det var ju varken första eller sista gången polisen i Falköping begick tjänstefel. 

 

Så visst anmälde jag Lennart Skenberg Mannvik till IVO då jag ansåg han överskred sina befogenheter. Men som vanligt håller man varandra bakom ryggen och tystar ned saker. Men jag borde göra fler anmälningar då jag anser och kommer visa att QV hälsan via Lennart Skenberg Mannvik oxå vid flera tillfällen bryter mot tystnadsplikt på order av Kinnarps AB. 

Dessutom är det ju Kinnarps AB som är en stor försörjare av  QV hälsan/företagshälsovården och då även sätter krav på dom. Och det ska vi återkomma till ihop med trevliga ljudinspelningar framledes. Men jag besitter ju dessutom annan dokumentation kring anklagelser mot mig och hur då QV hälsan arbetar ihop med Kinnarps AB utan att veta vad som är sant eller inte om alla anklagelser. Men detta vittnar om hur Lennart Skenberg Mannvik går Marie Blom,s äreneden ihop med Kinnarps AB 

Att döma någon på förhand kan få oanade följder…. framför allt då dessa 2 anklagelser senare visade att jag har alibi samt genomgått en friande forensisk undersökning. (Skrivprov,fingeravtryck ,dna)Samt att beställning av dildo till hennes dotter var utförd i Skövde när jag arbetade. Men det finns ju kanske några andra ….. 

Givetvis hade Kinnarps AB via HR tanten Angelique Thörn informerat Marie Blom om detta rehab möte och vad som sades. Trotts att jag inte nämnde ett enda namn en enda gång eftersom jag var förbjuden detta….så lyssna här från ett senare möte 2018-02-19 där den jublandes HR tant Angelique Thörn skriker ut- nu sa du ett namn …. 

(Men HR tant Angelique Thörn visste ju hela tiden vem det rörde sig om. ) 

Men detta rehab möte 2017-10-24 och information som delgavs till Marie Blom från HR avdelningen ledde till en ny anmälan gentemot mig 2017-10-26 kl 22.24 en torsdagskväll trotts som ni läst tidigare att Marie Blom sista veckan haft flera kontakter angående såväl anmälningar som förhör så utlöste rehabmötet den värsta tänkbara anklagelse. 

Och det kommer vi gå igenom nästa avsnitt ihop med min rehab. 

INLÄGG 14 - (Öppna för att läsa)

Nu är vi då framme vid 2 omtumlade månader,november och december 2017. Och nu var jag både jagat och lovligt byte. Först hade vi ju då Kinnarps AB som vägrade utreda anmälan om kränkningar och/eller kränkande särbehandling . Och eftersom jag bad HR chef Kjell Strandberg 

Ta hjälp av sin kollega Camilla Thulin från Kinnarps AB ,Sverige med säte i Stockholm 

 

För att undvika problem och jäv situationer för HR Chef Kjell Strandberg  då jag informerats om att dom båda hade ett tätt samarbete och reste en del ihop i tjänsten. Men när jag bad om detta så blev ju HR chef Kjell Strandberg vansinnig och hotade mig med avsked??? Detta var mycket märkligt. Hade HR chef Kjell Strandberg något att dölja? Eller några att skydda? Visst hade jag hört talas om olika saker som kunde ligga… till grund för hans ilska.. och  känsligt med berörd personal. 

 

Och den som nu var satt att ”avskeda” mig istället för att utreda kränkningar var ju Angelique Thörn,eller Veronica som hon oxå är döpt till. 

Denna snart ( 10 augusti) 46 åriga tant från Lidköping hade av HR chef Kjell Strandberg fått ”bilan” och arbetsordern att avskeda mig. 

Detta på grund av att företagets ledare och deras närmaste kollegor kränkt mig och jag hade i text och dokument kommit över detta. 

Samt att jag fått uppgifter under totalt 10 år om allt som hänt ,fel investeringar,andra kränkningar,tvivelaktiga avsked, ,otrohetsaffärer, mm. Allt i företagets dagliga verksamhet. 

Detta var besvärligt och föranledde nu 3 besök hos företagets inhyrda QV hälsan i Falköping och möten med Lennart Skenberg Mannvik.

Men först hade ju en anmälan om våldtäkt inlämnats 2 dagar efter det avslutatande ”rehab” möte av en av dom som kränkt mig

Anmälan i sig chockade mig då den var gjord en torsdagkväll kl 22.24. Underlig tid framförallt då personen ifråga varit i kontakt med polisen under senaste veckan vid flertalet tillfällen som ni kunnat läsa om tidigare. Eller var detta en hämnd? Över att jag pratat om ” henne” utan att nämna namn på ”rehab” mötet. Eller för att polisen haft olika förhör med ”henne” under veckan. Men jag visste inget om detta ännu. Men vi kommer till det.

Under 2017 hade min närmaste chef på skiftet Fredrik Johansson 

de fösta 6 månaderna jobbat 2 kvällar istället för 48 kvällar och han var dessutom ofta frånvarande så han tappade väl det dagliga med de 30 personer han ansvarade för. Under hösten var han där vid enstaka tillfällen vid ”skiftbyten” runt kl 14.00. I övrigt arbetade han på en annan avdelning vilket gjorde att det var som gjort för irritation mm pga dåligt ledarskap. 

En kväll i början av november fick jag av en tillfällighet se en facklig representant stå inne på Fredrik Johanssons kontor och riva på skrivbordet och i lådor. Eftersom detta var samma fackliga representant som tidigare fotograferat mig hade jag mina misstankar om att hans ”letande” på Fredrik Johanssons kontor handlade om mig

Jag såg när han senare smög i väg och då gick jag själv till Fredrik Johanssons kontor. Men möttes av en låst dörr? Men kände på dörren bredvid till teknikerns kontor. Och det var öppet så jag gick in den vägen och titta där den facklige representanten ”rivit”. Lådan var inte stängd och där fanns mappar med information om Fredrik Johanssons personal. Och mappen om mig själv var inte nedtryckt utan någon hade nyligen läst om mig. Jag blev chockad över vilka uppgifter som fanns i min mapp .

Jag tittade snabbt på en annan mapp. Personen var benämnd lite kortfattat om arbetskläder,ofta sjuk. Temperament,hänvisar alltid till hörsel .. herregud tänkte jag. Skriver man så om alla? Eller dom som ”sticker ut” eller vart går gränsen. Min nyfikenhet väcktes och jag titta i en mapp till.. kommer sent,mycket VAB. Komplicerad mm..

Jag gick därifrån undrande? Ett olåst dokumentskåp om personalen. Sjukfrånvaro ,läkarintyg och beskrivningar om hälsan.Detta strider dessutom mot vilka uppgifter som får förvaras. Nästkommande dag frågade jag Fredrik Johansson om det är okey att ”folk” är inne och läser dessa handlingar? Jag fick till svar-vad ska ”han” göra åt det?

Här ser vi nu nivån på Fredrik Johanssons ledarskap. 

Och nivån på hur HR chef Kjell Strandberg låter uppgifter om anställda hanteras. Det är ju HR chef Kjell Strandberg som är ytterst ansvarig för detta och det  är ett brott mot dåvarande PUL,numera benämnd GDPR. Kinnarps AB bryter således mot även denna lag.

Dessutom tänkvärt hur GS facket på Kinnarps AB under Henrik Brolins ledning agerar. Visst jag gjorde oxå fel som kollade vad den facklige representanten var och rev. Men han rev i en mapp om mig. Med uppgifter som inte ens får finnas.

Det var jobbiga dagar. Dessutom blev jag helt chockad då jag stax innan ”slutedax” fredag den 12 november blev upppringd av polisen,Skövde och blev informerad om att jag blivit anmäld för våldtäkt för 2 veckor sedan och detta skulle ha skett den 15 april 2017.

Så mitt i denna landsomfattande MeToo rörelse blev jag anmäld för våldtäkt. Dom ville kalla mig till förhör och det var inga problem men jag ville ha en advokat och talade om vem. Björn Hurtig. Polisen önskade trevlig helg och skulle återkomma nästa vecka.

Redan här kändes det konstigt. Om polisen haft nått att gå på eller en stark misstanke hade man ju ”plockat” in mig efter anmälan? Då lägsta straffet för en våldtäkt är 2 år??? För mig blev det att avvakta samt själv kontakta folk för råd,information i denna situation. Dessutom var jag nu anmäld ca 45 gånger totalt under 2 perioder sedan hösten 2014. Men mellan mars 2016 till juni 2017 blev jag inte anmäld. Kanske beroende på att jag undercover i 4 månader nätdejtande mitt x för att hitta sanningar. Sen fick jag sanningar mm öppet under resten av tiden. Nån ville dölja sanningar och nån ville gräva fram dom. 

 

Detta innebar att jag fick all dokumentation om hur Kinnarps AB och följande människor i ord och handlingar kränkt mig.

Från v. Säkerhetschef Mikael Johansson. Hr arbetare Gabriel Lund samt dåvarande VD Per-Arne Andersson numera Swedbergs i Dalstorp

Samt från v Produktionsdirektör Anders Hermansson. HR chef Kjell Strandberg och mitt x och kollega till flera av herrarna ovan. Marie Blom.

 

Så nu stod jag där. Jagad av Kinnarps AB,anmäld igen hos polisen och med en facklig representant som sprang ärenden åt HR avdelningen.

 

Innan jag avhandlar de 3 samtalsmötena så konstaterar jag att misstanke om våldtäkt ledde till ett konstigt förhör för då anmälaren dessutom mailat in uppgifter som gav mig ”alibi” och jag även möttes av följande fråga under förhöret?

Antar även polisen tyckte det var konstigt med alla nattliga anmälningar och framför allt då personen i fråga först anmälde mig innan ”rehab” mötet 2017-10-23 kl 21.31 

 

Men bl.a motiveringen 

 

Och anmälan efter ”rehab” mötet 2017-10-26 kl  22.24.

 

Åklagare lade ner ärendet till mitt förtret. Så jag gjorde en ”lex Karlen” som någon sa. JAG överklaga nedläggningen då jag ansåg detta var en falsk tillvitelse .

Men även nästa instans ansåg att jag ej begått nån våldtäkt. Men JAG ger mig inte så lätt. Nu hamnade ärendet hos riksåklagare . Och även han beslutade att jag ej begått nån våldtäkt. Så första beslutet stod fast.

I mina ögon var ännu en gång en falsk tillvitelse av värsta sort att skada mig framförd. Jag förstår med allt jag utsatts för att man ville avskeda och ”tysta” mig.

 

Att dessutom Kinnarps AB backade upp mitt x Marie Blom är konstigt ? Eller inte konstigt. Hon satt ju på både kompetens som ex från v Produktionsdirektör  Anders Hermansson och Fabrikschef Mikael Carlstedt saknade.Då dom som oftast tog sig vatten över huvudet. Och inte kunde reda ut sakerna sedan.

Samt att hon satt på ”hemligheter” om alla höga chefer. Samt att hon visste hur dom behandlat mig och pratade om mig.

(Dessutom påtalar senare chefer att jag kan ju vara skyldig till brott. Fast jag ej är dömd. En fruktansvärd kränkning att få höra.) 

Dom var nog rädda. Och att ge sig på mig skulle bli en enkel match. Det trodde dom då Kinnarps AB kränkt folk och tvingat folk sluta sedan -90 talets början då även ägarsonen Henry Jarlsson 

kläddes av i tv programmet Striptease med Janne Josefsson. Övriga 5 syskonen slapp detta. Även om 3 av dom är involverade i Kinnarps AB.

 

Från v Assar Jarlsson ,Ola Jarlsson  samt den som ska stå för grundvärderingarna Sibylla Jacobsson 

Övriga 2 syskon har aldrig av olika anledningar varit direkt delaktiga i arvet efter grundarna Jarl och Evy Andersson.

 

Nästa vecka kommer mer avslöjanden…..

INLÄGG 15 - (Öppna för att läsa)

Nu var det ju under November och December 2017 dax för mina tre samtalsmöten som Kinnarps AB arrangerat hos QV-hälsan Falköping. Ansvarig var ju HR chef Kjell Strandberg.

 

Han hade nu som personal chef dessutom via HR tanten Angelique Thörn

 

Påtalat och lagt upp rutinerna för dessa 3 samtal jag skulle få med Lennart Skenberg Mannvik.

 

Anledningen till att  jag ville ha en ”rehab utredning” var ju följande.

 

De personer på Kinnarps AB jag som anställd borde kunna vända mig till och fått hjälp och stöd visade sig vara dom som varit med och kränkt mig. Dom behandlade ej heller sina anställda lika utan bedrev en kränkande särbehandling. 

De chefer/ledare som från början gick händelser i förväg och kränkte mig var ju från v Säkerhetschef Mikael Johansson ,HR arbetare Gabriel Lund samt Kinnarps AB,s dåvarande VD Per-Arne Andersson,numera VD på Svedbergs Dalstorp.

Detta under överinseende av från v HR chef Kjell Strandberg ,Produktionschef Anders Hermansson samt Mikael Carlstedt.

 

”Detektivarbete” är aldrig fel….

 

Detta slutade ju med att den som stod för alla anmälningar som då även involverarade Kinnarps AB från v Marie Blom drog med värdegrundsansvarig Sibylla Jacobsson samt hennes bror och högst ansvarige Henry Jarlsson

Allt detta bidrog efter tid då HR arbetare Gabriel Lund lämnade Kinnarps AB för Daloc samt att dåvarande VD Per-Arne Andersson avskedades från sina roller i såväl HV 71 som Kinnarps AB. 

Istället klev ju 2 nya personer in och tog över ansvaret för att kränka och upprätthålla Kinnarps AB,s grundvärderingar. Från v VD Robert Petersson ( December 2016) samt HR tanten Angelique Thörn (Augusti 2017)

När ni ser vilka dessa människor är som kränkt mig, stått för kränkande särbehandling samt som jag ser det olika brott gentemot mig. Vilka jag ännu ej tagit upp /anmält än då tiden är på min sida . Men förstår att allt dom ”gjort” och uttalat om mig samt all information jag delgivits om felinvesteringar,felkalkylering,ekonomiska katastrofer,porrklubbsbesök,otrohetsaffärer mm samt hur eventuellt detta skulle verka om sanningarna kom ut? Vilka som reste ihop och /eller delade hotellrum ,eller avvek från älgjakt för att ”rasta” lite med inplanerad aktivitet. Eller hur nytillträdd VD Robert Petersson fick börja med att äska pengar av familjen Jarlssons privata kapital då andra ansvariga dränerat Kinnarps AB,s kassaflöde och inte hade råd att slutföra felräknade investeringar.M.m.  M.m

 

Men nu satt jag på QV-hälsan i Falköping med Lennart Skenberg Mannvik numera s.k kristerapeut  efter en karriär som inleddes som skötare på Falbygdsklinikerna en gång i tiden.

Bakgrunden och hela hanteringen från Kinnarps AB var ju ovärdig en seriös aktör. Lennart Skenberg Mannvik skulle ju vara ”oberoende” men så var det ju inte. Jag hade ju som sagt anmält honom tidigare till IVO men låtsades som inget när första mötet började. Då jag hoppades få reda på många andra saker eftersom han dessutom haft mitt x Marie Blom som patient och hon hade ju fått Lennart Skenberg Mannvik gå hennes ärenden och delgivit hennes version av allt om mig och Kinnarps AB mm och hur man såg på mig. Så Lennart Skenberg Mannvik som dessutom  på Marie Bloms uppgifter kontaktat  polisman Håkan Beijbom i Falköping och påtalat att pga mig så lever Marie Blom under en hotbild. ???  Dessutom så trodde ju Lennart Skenberg Mannvik på allt som ”tutades” i honom utan att han kände till vem eller vilka som låg bakom gärningarna

Mötet inledes med de direktiv HR tanten Angelique Thörn dragit upp för mötet som nu Lennart Skenberg Mannvik presenterade.

Jag fick inte prata om chefer eller dra upp sådant som varit. Focus skulle vara på mitt beteende. Jag skulle glömma och gå vidare. Och ingen har kränkt mig…..

Det är alltså detta som är rehab? I min värld var detta bara ytterligare kränkningar. Men det symboliserar nog Kinnarps AB och dess värderingar av människor sedan 40-talet. 

Dessutom hade Lennart Skenberg Mannvik fått i uppdrag att rapportera till HR tanten Angelique Thörn kontinuerligt. Jag påtalade då att han har tystnadsplikt om vad vi pratar om mm men han hävdade att Kinnarps AB hade satt dessa regler och så var det?

Så nu har vi mer fakta.
1. Jag anmäler kränkningar på Kinnarps AB från personal på Kinnarps AB.
2. Jag yrkar på uppmaning av G/S facket på en rehab utredning.
3. Jag får då 2 skriftliga varningar.
4. Jag får inte prata om vad som har hänt
5. Kinnarps AB tillsätter ingen oberoende terapeut utan från sina egna led. Dessutom inblandad i allt. 
6. Det är instruerat från Kinnarps AB att QV-hälsan ska bryta mot tystnadsplikten. Och eftersom Kinnarps AB betalar för detta görs det oxå av Lennart Skenberg Mannvik.

Vi har våra 3 möten. Jag känner ju hela tiden att frågeställningarna är skrivna av HR avdelningen på Kinnarps AB. Allt går egentligen ut på att jag inte ska prata om mina upplevelser eller vad jag varit utsatt för. Jag får ej heller nämna de olika chefer som kränkt mig vid namn. Hela scenariot är bara ytterligare kränkningar i en av HR chef Kjell Strandberg godkänd handlingsplan 

Men tänker ni.. så kan det väl inte fungera? Men alla har hört uttrycket ”follow the money”. Kinnarps AB,s Henry Jarlsson har anlitat Dr Olav Hoheisel,s olika företag sen mitten av 80-talet. De båda har umgåtts och hjälpts åt i Falköpings Rotary. De goda vännerna gav sig oxå in i vinbranschen och har varsin vingård intill varandra i Ungern. Här ses Olav Hoheisel,läkare och entreprenör inom bl.a vin.

Jag vet av information jag tilldelats  av nån med insyn att den s.k företagshälsovården tidigare gått företagets vägnar för att ” göra sig av med” folk. Efter påtryckningar av Kinnarps AB.

 

Att den sjukvårdsinrättning ( QV-hälsan,Falköping) som avlönas av Kinnarps AB skulle göra opartiska utredningar mm är utom allt tvivel utan borde ses som jäv då det är Kinnarps AB som genererar QV-hälsan dess största inkomster.

Samtidigt under denna period kommer det till min kännedom att HR tanten Angelique Thörn kallar vissa utvalda s.k arbetskamrater till sig för samtal om mig. Hon vill veta vad jag pratar om mm. Detta sker även med G/S fackets hjälp. Några av dessa s.k arbetskamrater berättar om detta och hur HR/fack får nån att känna sig rädd förlora sitt arbete eller ej få förlängt om man inte svarar som företager önskar. 

Bakom detta agerande är från v HR tanten Angelique Thörn på order av HR chef Kjell Strandberg med hjälp av från G/S fackets förtroendevalde Hans Karlsson.
(fotografering,rev i dokument  mm) som ni läst om tidigare.

Dessutom får jag i början av December rycktes vägen reda på att jag ska tvångsförflyttas till en annan avdelning. Detta pratandet bredvid munnen kom bla från en representant från G/S facket. 

 

Jag fick dessutom reda på att jag då kommer få mitt x Marie Blom,s tidigare chef och kollega Leif Christer Isberg som min nye chef. 

Vad Leif Christer Isberg ännu inte vet är att det första året jag och Marie Blom är tillsammans berättar hon om alla ”udda” och icke arbetsrelaterade förslag som Leif Christer Isberg lämnar under deras resor och arbeten tillsammans med Kinnarps AB,s produktionsanläggning i Jönköping. Detta hade dessutom pågått i flera år. Antar dessa förslag är vanligt förekommande från manliga chefer till Qvinnor inom Kinnarps koncernen……

 

Så nu visste jag att jag skulle få en chef jag hade fått mycket information om. Nu var det bara vänta på att HR tanten Angelique Thörn skulle hugga av snöret till bilan pga av saker som skulle döljas…. och som HR chef Kjell Strandberg beordrat. Vilket är konstigt att en kyrkans man är så mån om att ”locket ”ska på?

Nästa avsnitt ska ni få lyssna….

 

 

(flyr bort i drömmar i en låda med minnen)
Tittar på gamla foton från beredskapsåren…
Men jag tänker oxå på min barndom då när jag satt på balkongen hos Gunnar och Greta på Backagatan. Där fick man hemmagjord saft,och ibland var bla farfar och farmor med flera med. Det spelades dragspel,munspel mm och pratades om Barbro. Det pratades om hennes man.. och svärfar. Denna äldre generation berättade om Sverige och deras egen ungdom. När dom stod på post i flottans kläder mm. Medans det i dom små samhällena förekom ”stöveltrampare” och hur vissa av dessa gav upp ”hoppet” under 1942 då lyckan vände och en del som skaffade sig nya utmaningar. Intressanta tider,värderingar i landet när Furugårdarnas och Lindholms kamrater mötte kylan och den ryska björnen…..

”an der schönen blauen Donau ”

INLÄGG 16 - (Öppna för att läsa)

Innan vi går vidare har jag under senaste veckan återigen utsatts för 100 tals försök till data intrång samt att Kinnarps AB med ytterst ansvarige Henry Jarlsson

 

Har till bla Instagram anklagat mig för olika saker och försöker i sedvanlig Kinnarps anda kränka mig. Och stoppa mig på olika sociala medier mm. Detta har resulterat i ytterligare polisanmälningar samt förberedelser för ytterligare stämningsansökan. Samt att arbetet med podden har haft högsta prioritet så man kan lyssna på allt när man exempelvis arbetar. 

 

Men nu till fortsättningen från förra avsnittet.

Efter nyårshelgen 2017/2018 var jag åter på Kinnarps AB. Tisdagen 2 januari 2018 kl 14.00 då mitt nya arbetsår började. Det tog inte mer än 30 minuter så kom min avdelningschef Fredrik Johansson 

fram på cykel till mig och sa tjurigt – du ska upp till mötes rummet över fackexpedition..

 

Det var inget-hej,välkommen tillbaka. Har ledigheten varit bra. Som en normal människa börjat en konversation med. 

-varför undrade jag? Och frågade vad det gällde? Han hade inget svar på frågan…

Men jag hade ju som ni läste om sist redan hört rycktes vägen att jag skulle förflyttas. Samt att jag hörde i mellandagarna att mitt x Marie Blom på Kinnarps AB var sjukskriven och åter hävdat att hon inte kommer till Kinnarps AB så länge jag är där.

Nu hade ju Henry Jarlssons högste personalansvarige HR chef Kjell Strandberg 

med hjälp av HR tanten Angelique Thörn 

 

kommit på att jag skulle bli lätt att bli av med efter en flytt. Hela förfarandet strider mot de regelverk som finns,men den facklige representanten från G/S Henrik Brolin säger inte ett enda ord då han och HR tanten Angelique Thörn gjort upp om ”saken”

 

Det var ju nämligen oxå så att ca 2,5 år tidigare hade Henrik Brolin samlat lite krafter till G/S fackets årliga årsmöte och ville överta rollen som facklig ordförande för G/S klubben på Kinnarps AB. Och få ta över istället för Hans-Åke Gustavsson och Mikael Gustavsson. Henrik Brolin hade talat om detta och såg i första hand en egen karriär inom den fackliga rörelsen och /eller bli erbjuden ett jobb på Kinnarps AB,s HR avdelning framledes. Samt att han hoppades på en politisk karriär inom Falköpings socialdemokrater.

På medlemsmötet tog jag parti för dåvarande styrelse och sade detta inför alla på mötet vilket sedermera resulterade i att dåvarande styrelse satt kvar. Jag möttes av ros efteråt,men av Henrik Brolin fick jag ris. Han hade nämligen hoppats bli ordförande och fått jobba dagtid med bibehållen ersättning. Vilket var hans primära mål. 

Henrik Brolin blev sedermera ändå ordförande när Hans-Åke Gustavsson avancerade till G/S facket avdelning 7 och då lämnade även den kompetente och rättvise Mikael Gustavsson den lokala styrelsen. Tyvärr för alla medlemmar. 

Men nu skulle Henrik Brolin 

bistå mig på mötet. Kinnarps AB,s representanter var Produktionschef Mikael Carlstedt och den omänskliga  HR tanten Angelique Thörn. 

 

Min företrädare från G/S facket Karl Henrik Brolin sa INTE  ett enda ord då HR tanten Angelique Thörn sa att jag inte ändrat mitt beteende  enligt Företagshälsovårdens Lennart Skenberg Mannvik??? Vilket jag tyckte var mycket konstigt då han hade tystnadsplikt . Dessutom var jag till besvär för de flesta och pratade om chefer och saker jag varit med om. 

Jag tvingades skriva under ett beslut om ”provanställning” 6 månader som flis tuggare.

Redan i detta förfarande bryter Kinnarps AB mot många regler med G/S facket och Henrik Brolins goda minne. 

 

Jag byter några ord med min facklige representant och drar i ilskan dit en kråka på pappret och känner mig återigen fruktansvärt kränkt av från v HR tanten Angelique Thörn och Produktionschef Mikael Carlstedt. 

För att inte återigen tala om sveket från G/S fackets ordförande Henrik Brolin.

 

33 års medlemskap till INGEN nytta har jag lärt mig och jag uppmanar verkligen folk till att investera sina 5-600kr/månad i egna försäkringar och ett sparande istället. Ni kommer förstå varför längre fram. 

Jag känner mig enormt kränkt och vet vad allt handlar om. Jag mår så dåligt av Kinnarps AB,s agerande och utstudera kränkningar av mig att jag sjukskriver mig och åker hem. Jag visste ju om vad som komma skulle då annan personal på Kinnarps AB berättat om HR chef Kjell Strandberg och HR tanten Angelique Thörns arbetsmetod.

Möten kan ju upplevas på olika vis. Tack vare GDPR har jag fått ut mötesprotokoll som är underskrivna 2 dagar efter mötet. Men inte av mig. Som vanligt med protokoll gör HR avdelningen och G/S facket upp över mitt huvud och skriver protokoll som jag inte anser stämmer. Jag har aldrig fått ta del av dessa eller yttrat  mig. Men som ni ser så är Produktionschef Mikael Carlstedt,HR tanten Angelique Thörn samt G/S ordförande Henrik Brolin helt överens om allt.

Här ser ni företagets dokument med underskrifterna

 

Och här ser ni G/S fackets dokument med underskrifterna.

Fast här är det pga lagen jag som raderat efternamn i skrivstil.

Hur som helst kontaktade jag dagen efter min nye chef Leif Christer Isberg som låg med röd näsa sjuk hemma. Jag träffade även den jag skulle efterträda under veckan medans jag mådde otroligt dåligt av Kinnarps AB,s agerande.

Att jag under otroligt lång tid informerats om saker som man nu ville tysta var ju inte mitt fel. Att jag blivit informerad berodde ju på att bland annat från v Produktionsdirektör Anders Sture Vilhelm Hermansson,Produktionschef Sven Claes Mikael Carlstedt

mfl alltid gått till någon på kontoret ” rävfarmen ” och talat ut om såväl företaget,skvaller,problem och sina privat liv. Detta har gjorts kontinuerligt sen 2006 och det är väl därför nån ville tysta mig och få bort mig från Kinnarps AB 2015.  Då jag under alla år fått reda på varenda sak,samt senare oxå mellan Mars 2016- Juni 2017.

Det var ju INTE till mig Produktionsdirektör Anders Hermansson ,eller Fabrikschef Mikael Carlstedt eller andra chefer,ledare och HR personal ringde och berättade om varför ex VD Per-Arne Andersson efter en hockeymatch mellan Djurgården och Hv71 fick lämna först Hv71 och sedan Kinnarps AB. Nä. Vissa andra chefer trodde väl dom skulle ta ett pinnhål upp i karriären och berättade olika saker. Och samtliga skvallrade om varandra och dom som hade koll på allt och alla var ju Produktionsdirektörens flickor i korridoren.

Och det var ju INTE till mig Produktionsdirektör Anders Hermansson ringde och berättade att han spräckt budgeten på 60 miljoner till investeringen på avdelningen M2 och inte kunde skriva investeringsansökningar. Och att det redan var överdragit med 40 miljoner extra när nye VD Robert Petersson idiotförklarade hela projektet redan innan han tillträdde 1 December 2016.

Jag vet att det är därför den frikyrklige HR chefen Kjell Strandberg vill avskeda mig. Inte bara för att jag anmält kränkningar och andra övergrepp som han är ansvarig för. Utan även ilskan över min vetskap om saker. Han borde nog istället fundera på varför andra chefer och personal pratar och har insikt i hans olika resor och resesällskap på Kinnarps AB. Kanske därför han blev förbannad när jag bad honom ta in sin HR kollega 

Camilla Thulin från Kinnarps,Sverige med säte i Stockholm. Och utreda mina anmälningar om kränkningar som lämnades in 2017-09-20. Och som ännu inte är utreda trotts att det ska göras enligt lag.

 

Vi ska verkligen framledes fördjupa oss i alla dessa saker. För det handlade ju nu om att tysta mig. Helst att med kränkningar få mig att ledsna och sluta självmant. 

Men eftersom jag 2017-10-19 tackade nej till ett utköp så skulle Kinnarps AB få visa upp sig från sin bästa sida i mänsklighet med anor från tidigt 40-tal och deras värdegrunder.

Men måndag morgon 2018-01-08 kl 06.30 infann jag mig efter kränkningar och tvångsförflyttning på min nya arbetsplats.

Jag hade dessutom då fått reda på att jag var en dålig och illojal arbetare som inte brydde mig om Kinnarps AB. Även detta var enorma kränkningar mot mig. 

Jag älskade det jobb jag haft på utlastningen och vet att jag var duktig. Jag hade haft förmånen att få ta ”hem” olika konvent och mässor Kinnarps AB haft i bla Jönköping,Möbelmässan i Älvsjö. Omöjliga lastningsuppdrag i Skillingaryd med soffor till Belgien mm. Jag hade haft förmånen att få flyga för att delta i seminarie på Kinnarps,Helsingfors. Jag hade lyckats med många lastningsuppdrag. Jag var mån om att inget resta och att kunden skulle få sina saker och jag var stolt över det. Jag älskade att jobba och jobba över så fort tillfälle gavs. Jag kunde åka till jobbet på söndagar med då man ringde och det var panik med saker.Dessa saker skapade oxå avundsjuka hos en del s.k arbetskamrater. Och framför allt den fackligt förtroende valde på avdelningen som var arg för detta. Så knivarna i ryggen på mig kom tätt nu när Kinnarps AB,s ledande chefer kränkt mig och nu gav sig på mig med full kraft.

Men innan det så gick det bra att 
med företagets medverkan bryta  mot lagar om arbetstider och vilotider. Ibland fick man inte stämpla in/ut utan istället sparades tiderna på lappar och fylla på när det var lagligt igen. Dygnsvilan var ibland  5-6 h. Fusk. Visst. Precis som en del som haft 2 anställningsnummer. Eller fusk med körtider hos chaufförer. Allt med fackets goda minne. Kinnarps AB är i mycket uppbyggt på övertid,fusk och fortkörningar. Det vet alla… som jobbar där.

Men eftersom HR chef Kjell Strandberg trodde jag skulle vara tyst om allt efter hans hot borde han och övriga chefer istället fundera på vad dom själva säger och gör. För det kommer fram. Precis som alla lögner och hur man agerat och kränkt människor med tillåtelse av högsta ansvariga från v Henry Jarlsson och nuvarande VD Robert Petersson.

Vad hade då dåvarande skyddsombud att säga om förfarandet på detta möte….och lite kring situationen. På min frukost rast 2018-01-11 dokumenterade jag en del tankar.
Ber om ursäkt för den dåliga kvaliten med men fick nöja mig med dåliga kopior då originalen används i arbete med framtida projekt just nu. 

Intressant hur det kan gå till

Eller om hur HR tanten Angelique Thörn ljuger om händelser 

Eller hur Leif Christer Isberg hanterar saker

Och vad man kan misstänka vara fler bakomliggande saker.

Detta är ett av de sista samtalen jag har med dåvarande huvudskyddsombud eftersom HR tanten Angelique Thörn som inhämtats i Augusti 2017 och hemmahörande i Lidköping.

Påtalat under senhösten 2017 strax efter hennes tillträdde att hon inte ville ha nuvarande huvudskyddsombud att arbeta med. Så han ledsnade tyvärr och G/S facket sa inget då man redan från G/S facket och företagets sida hade en ny kandidat som skulle foga sig efter företagets riktlinjer.

 

Alla samtal kommer i sin helhet senare finnas tillgängliga på olika sidor,poddar och i andra former.

Nästa vecka kommer ljudliga avslöjanden om hur man från Kinnarps AB kränker en anställd 

(I väntan på det går jag igenom material mellan 1939-1942 från olika orter,och politiska inriktningar. Vem vet vad som dyker upp. )

INLÄGG 17 - (Öppna för att läsa)

På grund av attacker mot såväl mig själv och mot denna sida från Kinnarps AB över tid där ytterst ansvarige är Henry Jarlsson.

Min sida på Instagram är anklagad för bla varumärkesintrång av Kinnarps AB. Men ni kan själva följa sida på Instagram www.kinnarps.space och gärna dela denna information .( Kinnarp är ett ortnamn från 1906 då järnvägen drogs fram. Kinnarps.IF ,Kinnarps bil o motor, Kinnarps lagerförsäljning mfl är namn från orten och en hel del dessutom före 1942 då Kinnarps Kontorsmöbler bildades. )Så Kinnarps AB äger inte namnet,även om historien  före 1942 är mycket intressant.

 

Över till dagens avsnitt… och jag ber redan nu om ursäkt för dålig ljudkvalite men bättre kommer och i sin helhet och även i podden senare…

2018-01-08 och jag är igång efter ”tvångsplaceringen” som flistuggare med Leif Christer Isberg som chef. Samme man som under 5 år av och till haft hjälp från  mitt x Marie Blom med  Kinnarps AB,s anläggning i Jönköping,f.d Reiners fabrik och få ordning där då allt var så eftersatt och ”rörigt” i den produktionen som då Leif Christer Isberg då var ansvarig chef för.

Detta innebar att dom ibland delade bil fram och åter mellan Kinnarp och Jönköping och ibland hade var sin bil. 

Vad då från v Leif Christer Isberg inte visste var att jag från 2006  och framåt var tillsammans med Marie Blom som dessutom berätta om olika icke arbetsrelaterade förslag som Leif Christer Isberg kom med emellanåt.  

Och nu var han sen några år tillbaka på Kinnarps fabriken men tagit ett mindre påfrestande jobb som servicechef för att ta det försiktigt med sitt dåliga hjärta. Han hade dessutom enligt den information jag dagligen delgivits framtidsplaner på att gå tidigare i pension om han kunde hitta en fördelaktig lösning. Han ansvarade nu bla för brikett och pellets tillverkningen till Kinnarps fabriken,till Kinnarps i Skillingaryd samt till Margretetorps Gästgiveri utanför Ängelholm. Fast den tillverkningen till Margretetorps Gästgiveri var inte officiell. Det var så att säga lite ”hysch hysch” kring detta,men jag blev ju insatt i detta trotts att det var en speciell person som skötte denna känsliga tillverkning.

 

Här ser ni stora delar av Margretetorps Gästgiveri. 

Som ägs av Kinnarps AB,s ägarbröder från v Henry och Ola Jarlsson 

 

Leif Christer Isberg var min nya chef och hade egentligen precis som vid andra tillfällen en uppgift från HR chef Kjell Strandberg att göra sig av med mig. Kan det vara så tänker ni? Jag ska göra vad jag kan för att bevisa detta för er. Men flera personer anställda på Kinnarps AB hörde av sig och berättade om Leif Christer Isberg. Bla en f.d arbetsledare på Kinnarps AB och hans info överensstämde med vad andra berättade.

 

Och som sagt .. det är inte första gången. Och i potten kanske det oxå för Leif Christer Isberg låg en tidigare pensionering.

 

Som sagt så första dagen i ”tuggen”. En stor lokal,uppskattningsvis ca 10 meter bred och 100 meter lång,dvs 1000 m2 med tillhörande 3 lokaler till,”tugg”maskin rum,brikett tillverkning och ett rum för pellets och tomma containers . Den yta var totalt 10 meter bred och 50 meter lång. Dvs ytterligare 500 m2. 

På dessa1500 m2 skulle jag nu arbeta själv. Givetvis kom det in annan personal och lämnade ”skräp” emellanåt men ca 80% av tiden skulle jag vistas själv enligt dom beräkningar jag gjorde efter hand.

Arbetsuppgiftern var att tömma containers till deponi. Det var allt man inte orkade sortera utan man sände det till Stena i Skövde. Det kunde vara hela möbler,plast,papp,matavfall/kaffesump från personalrestaurangen på Kinnarps,A4 papper i mängder,allmänt skräp och sånt som sorterats ut från andra sorteringen som inte skulle säljas,allt gick i deponi. Ex hela sortimentet från möbelmässan i Älvsjö februari 2018. Alla färgglada möbler fick inte komma ut någonstans utan tippades i deponi och kördes till Stena i Skövde.

Visst sorterades det en del på avdelningar och då kom det kompletta containers med metall som man året runt fick åka ut på gården och tömma. Inte kul med överlass på gafflarna när det var snö och halt ute och den dåliga och opålitliga trucken hade hjul med mönsterdjup likt en falukorvs ring. 

 

Det sparades och lagrades mängder med gammal elutrustning och batterier oxå. Så väl små batterier som stora läckande batterier. Av nån anledning var det som en stor mellanlagringsstation för olika avfall.

Små plastpåsar skulle packas/pressas i balar för återvinning om tid fanns. Annars kunde man även tippa det i deponin.

Nu var det ju oxå så att eftersom man lagt detaljproduktion av många delar i Kina som tidigare låg i Sverige och man förr själva skötte om hemtransporter istället för som nu köra med ”tomma” bilar hem så fick man ju nu enorma mängder emballage i form av plast och papp. Vilket ingen har tänkt på hur mycket hantering och miljöpåverkan det blir i alla led. Framför allt innebar det många ton pappemballage som skulle tuggas varje vecka till brikett tillverkningen . Jag var ju nu en del av framgångskonceptet som det gick att läsa om på internet.

Dessutom fick ju Kinnarps AB ofta hem släp med engångs pallar och skräp i trä/papp från ett företag i Falköping som tillverkar olika kartonger ( Aristo ) för att dryga ut brikett tillverkningen. Dessa släp skulle lossas och det var rena livsfaran när inbland travar med pall på 2,5 meter höga kunde välta.

Jag skulle enligt min arbetsbeskrivning efter Leif Christer Isberg påtalande tugga följande till brikett och pellets tillverkning.

All papp ( ca 2,5 ton/v). Alla spånskivor i olika former/material. Målat,laminat,mellamin,utplockat material från produktion mm. Allt skulle tuggas. Dessutom all pall,SJ i sämre kvalite eldades,även bättre pall. Samt engångspallar mm. Dessutom kunde företagets byggsektion komma med precis vad som helst från rivningar. Containers med blandat material från avdelningar mm kom oxå. Mycket av detta material hade ju även plast lister eftersom trälister inte används längre. Det var oxå enorma mängder från den stora sågen. Spånskiva som hade gått att använda till annat med då kostade ju pengar att bearbeta materialet var det billigare att tugga upp ca 30 spånskivor om dagen och på så vis få värme. Vilket miljötänk? Ibland kunde det vara fel på färdigproducerade artiklar som hade gått att arbeta om. Men inte. Det tar ju tid så allt tuggades för att eldas. 

Vissa för mig okända ”vätskor” som kom i små containers tänkte jag tippa i samma brunn som spillvatten från en skurmaskin tömdes. Eftersom det vid olika små ”olyckor” med lack,färg,olja,diesel så tog ju man ju först sågspån,Absol och soppa grovt och sen kom skurmaskinen och städa. Så jag trodde man kunde tömma allt i den. Men så var det inte. Det vattnet i skärmaskinen kunde ju innehöll ju allt möjligt från damm,lack olja mm så jag trodde man kunde tömma där i. Men det var fel. Det skulle köras ut och tömmas i ett gammalt dike vid stängslet. Detta fick mig att tänka på när vi var barn i 10 års åldern och lekte där. Då var det oxå folk ute och dumpa/tömde tunnor en bit ifrån denna plats…tiderna har ändrats,men ändå inte. Jag tömde flera containers i diket. Hade dessutom ett rent helvete med all snö och en dålig truck.

Tror ofta det var vatten med lim och förtunning tror jag.Herregud. Tänkte jag. Här har dom ”tvångsplacerat” mig för att bli av med mig och dessutom får jag här ta del av alla möjliga miljöbrott och lögner i marknadsföringen. 

Jag blev nu en del av en liten kärna som kände till att visa saker inte var förenligt med regelboken,även om mitt x delgivit mig mycket Information tidigare och andra saker man hört från olika håll. Men nu blev jag informerad av en liten grupp som utförde ett arbete som man pratade tyst om. 

Recykling är att elda upp saker har jag nu lärt mig. Och arbetsinstruktionerna var att tugga..allt. För allt brinner när det blir tillräckligt varmt. Vi ska nu  under flera veckor gå igenom miljö då det finns mycket att redovisa

Det fanns en såg inne vid tuggen oxå då en del skivor var så stora att dom ibland ”satte” sig trotts den stora tuggen.

 

Men det fanns inga lyftanordningar eller bra utsug. Nu spelade det kanske ingen roll då väggarna inte var släta utan helt klädda i damm och sågspån. Och lyftanordningar behövdes inte enligt Leif Christer Isberg. Det fanns andra sätt.

 

Instruktionen var att stå 2 meter upp på en ramp vid tuggen och dra av skivorna från trucken och kasta i dom för hand.  För då behövdes dom ej sågas enligt Leif Christer Isberg. 

Så här ska man arbeta enligt Leif Christer Isberg.Ni ser då oxå var nödstoppen är placerad när man står på bryggan en meter över den och ska kasta ned skivorna i tuggen. Nu förstår ni varför man inte får prata om arbetsmiljön.
Här är från mötet 2018-01-19 med Christer Isberg…

 

 

På de flesta företag har man en dessutom en truck som fungerar och framför allt om man ska höja upp tunga container ca 3 m för att tippa ur dom så har man gafflar som dras i sär mekaniskt för att godset ska hänga kvar och ej riskera tappa containers i en enorm avfallskvarn/tugg. 

Men inte på Kinnarps AB. Här är inte arbetsmiljön noga. Iaf inte i ”tuggen”

När jag frågade Leif Christer Isberg om dessa saker talade han om att om jag ifrågasätter arbetsmiljön åker jag ut/får sparken med en gång. 

Han ville verkligen inte ha några frågor om detta. Och det förstår jag. För hela lokalen är full av microdamm och formaldehyd. Samt att arbetsmiljön är under all kritik. Dessutom körs det en traktor inne i lokalen fram och tillbaka 3/dygn för att transportera ut briketter på gården. Samt att det ibland kördes med stora lastbilar i lokalen då bla Stena kom och hämtade deponi en gång i veckan. Avgaser som stannar i lokalen. Inte alls miljövänligt det heller. Ventilationen i lokalen är när man öppnar porten ut. Dessutom är det inte lämpligt att arbeta själv i dessa lokaler.

Men Leif Christer Isberg hade nu satt mig i arbete och jag skulle få hjälp i början då jag saknade truckkort. Först fick jag en person till hjälp som instruerade mig i brikett tillverkningen och han körde truck och tömde containers medans jag fick lära mig saker,pressa plastpåsar,såga stora skivor mm. 

Dag 2 kom min ledsagare och sa att nu har Leif Christer Isberg bestämt att jag skulle köra truck. Detta var inget jag var van vid och hade inget truckkort. Jag hade aldrig tagit något då jag hade svårt med mina fotleder och hade exempelvis fått speciella skor och ilägg samt att jag inte var snabb i fotlederna efter olika skador. Men nu skulle jag köra truck. Det var inte lönt att protestera för då åker jag ut… och truckkort skulle jag få börja läsa till och få ett senare. Således tvingades jag av min chef nu köra truck. ( undra om han tvingade sina barn köra bil innan dom fick oxå??? ) 

Men jag började köra.  Efter 3 dagar gjorde jag allt utom att köra traktor. Traktorn transporterade ju ut dom färdiga briketterna till en lagerlokalen där de förvarades innan transport till Skillingaryd samt till inmatning till Kinnarps AB,s panna. Traktorn skulle jag få lära mig när tiden var mogen. Pelletsen lagrades inne i lokalen och kördes ut vid hämtning av lastbil . 26 stora säckar åt gången. Så det behövde jag ej heller tänka på.

Trucken hade flera fel. Jag påtalade detta och truck service killen skulle titta på den. Ibland försvann strömmen. Ibland tog inte bromsen mm. Men det fanns ingen annan truck så jag fick ha den så länge. 

Torsdag den 11 januari var jag som ni hörde i förra avsnittet och pratade med dåvarande skyddsombudet på min rast innan jag gick och läste truckteori. 

På min lunchrast var jag i kontakt med myndigheter och polismyndigheten. Jag uppmanades att dokumentera precis allt som dom påtalat under en längre tid. Jag följde myndigheternas uppmaning. Men jag fotograferade eller filmade inget. Men det började jag med måndag 2019-01-22 med. Anledningen till att jag började fota och filma all arbetsmiljö är anklagelser emot mig 2019-01-19 på fredagen. Ni ska få del av allt här framöver.

Torsdag 2018-01-18 fick jag besked av min facklige representant tillika G/S fackets ordförande Karl Henrik Brolin om att företaget kallat till möte 2018-01-19 i en lokal vid på kontoret. Jag skulle komma dit och han skulle oxå närvara. 

 

Då ska vi se tänkte jag.. det måste ju vara dax för en varning den 19,e för att försöka hålla sig till manualen. Så det gav ju mig en chans att förbereda mig. 

Men då 2 lögnaktiga varningar ni fick del av i inlägg 10 från 2017-10-19 hamnar ju utanför 2 månadersregeln,i deras kamp att avskeda mig. Men var glad det var planerat möte. Det innebar att jag kunde dokumentera KInnarps grundvärderingar och dom trodde inte att allt dokumenterades.

 

Fredag 2018-01-19 kommer mötet där jag och G/S ordföranden Karl Henrik Brolin som ska värna om sin medlem sätter oss på en sida medan företagets representanter från v HR tanten Angelique Thörn samt Service chef Leif Christer Isberg tar plats mitt emot.

Och nu ska ni få höra. För jag har på uppmaning förberett mig väl med inspelningsutrustning för att dokumentera ALLT… mötet började med att jag ”strippade” för dom ville kontrollera att jag inte dokumenterade mötet,jag klarade besiktningen. Och fick även besiktningen inspelad.

Och här ger HR tanten Angelique Thörn och Servicechef Leif Christer Isberg startskottet till 5 veckors foto och filmdokumentation om arbetsmiljö och miljöhantering på Kinnarps AB. Nu var ju 3,e varningen utdelad. Nu gällde det att innan dom ”sparkade” mig dokumentera allt. Och det blev bra resultat då Leif Christer Isberg av oro för vad mitt x Marie Blom berättat. Så kom han ju dagligen och prata och undra. Han gör sig bra på band. Han var väl orolig att nått skulle nå fram till nån annan dam på företaget. Givetvis ställde jag ledande frågor om miljö bl.a och spelade dum. 

Ni ska få lyssna mera senare då 
höga chefer är oroliga för avslöjanden,speciellt från v HR chef Kjell Strandberg. Säkerhetschef Mikael Johansson. Produktionsdirektör Anders Hermansson och nu även min nye chef Leif Christer Isberg 

Och allt är för att skydda sig själva pga allt information och anklagelser mitt x Marie Blom delgivit dom

 

Hon kunde ju berättat sanningen istället,men utnyttjade Kinnarps chefer för att få mig avskedad

 

 

Lever jag får ni fortsättningen nästa vecka. /// Fram tills dess studerar jag Lindholmspartiet och Furugårdarnas utbredning i södra Skaraborg….

INLÄGG 18 - (Öppna för att läsa)

Återigen har jag under veckan som varit fått göra 2 nya polisanmälningar. En dag var det över 200 försök till intrång på denna sida och dessutom samma dag stoppades jag återigen på Instagram.

Man undrar ju vilket företag och vilken företagsledare som ligger bakom dessa handlingar.???

Mitt i dessa trakaserier är jag ändå nöjd då sidan närmat sig 2000 besökare/dygn och har jag ändå fått nya glädje ämnen kring information och mail till mig.

 

Ett mail upplyser mig om följande…””” de kränkningar och förtal du utstått är nog svåra komma åt. Men det verkar som din arbetsgivare tvingat dig begå miljöbrott enligt din beskrivning. Bifogar handlingar ”””

Nu fortsätter vi från förra veckan med mötet 2018-01-19 och jag beklagar ljudkvalitén då originalen förbereds till olika forum mm. 

Men åter till det som sades på mötet med från v HR tanten Angelique Thörn och servicechef Leif Christer Isberg. 

Jag tilldelades ju mot mitt nekande en varning till för brott mot gällande fotograferingsförbud i fabriken. Mitt fackliga ombud Henrik Brolin sa inte ett enda ord. Han borde ju stå upp för sin medlem. Men inte. Däremot hittade jag samma dag över 60 bilder på Facebook och andra sociala medier från Kinnarps AB och i produktionen. Dessa tänker jag inte visa här. Men en person dök upp både som fotograf och modell.

Just det. G/S fackets ordförande Karl Henrik Brolin. 

 

Nästa steg bland kränkningar var nu att  jag utsattes för  nya kränkningar för att jag vid 2 tillfällen gått hem från jobbet pga av dom kränkningar jag utsattes för av ledande personer på Kinnarps AB. Från v HR chef Kjell Strandberg, Säkerhetschef Mikael Johansson samt HR arbetare Gabriel Lund 2017-02-21

Och senast 2018-01-02 kränkningar av från v Produktionschef Mikael Carlstedt och HR tanten Angelique Thörn.

 

Här ser ni sjukfrånvaro vid första tillfället. Kopia på andra tillfället har man inte lämnat ut till mig. 

 

Men här kommer nu resultatet … jag måste ha första dags intyg vid sjukdom.

 

Detta är första gången Karl Henrik Brolin uttalar sig under de 3 möten han har varit med på. Och givetvis är det QV hälsan i Falköping jag måste gå till. Deras störste uppdragsgivare är ju Kinnarps AB och kopplingen är ju oxå att Kinnarps AB högste ansvarig Henry Jarlsson till v och Olav Hoheisel till h,ägare till QV hälsan är båda medlemmar i Rotary. Har varsin vingård intill varandra i Ungern samt att Kinnarps AB köper alla företagshälsovård tjänster mm av QV hälsan. Pengarna styr och således är det Kinnarps AB som sätter reglerna.

Då har jag nu fått både en varning och ett krav om första dags intyg.

 

Men när jag i oktober 2017 efter anmälan om kränkningar på Kinnarps AB ( ej utredd än,trotts lag om det) yrkade på en rehab utredning fick jag detta till svar.

Här kan ni läsa att jag arbetar och har låg frånvaro och man ska ha rehabmöte 2017-10-19. Det är då jag istället får 2 varningar ni kunnat läsa om tidigare,(avsnitt 9 och 10)samt mellan 2017-10-09 tom 2017-10-12 varit på sjukhus pga kränkningar. 

Uppenbart var att det skulle vara okey för ledare på Kinnarps AB att kränka mig,och jag var tvungen att utstå detta. Förutom dom ni redan sett kränka mig vid 2 möten fanns ju den förste som uttalade kränknimgar mot mig och kallade mig svin mm Produktionsdirektör Anders Hermansson. Den som dessutom kränkte mig med uttalanden och anklagelser och fick resterande inkompetenta ledare på Kinnarps AB att kränka mig var ju mitt x Marie Blom. Här ses dom båda.

Dessutom kan man nog påstå att det är kränkande av G/S facket att inte stå upp för betalande medlemmar. Och det kommer ni märka mer av framledes.

 

Efter detta kränkande möte med falska anklagelser om fotografering bestämde jag mig att fota och filma allt.

Jag gick tillbaka till min arbetsplats i ”tuggen” och sopade,städa då det var fredag. Sen bestämde jag mig för att när jag kommer på måndag morgon vid 06.15 så ska jag filma allt som det vore min första dag igen. Och det gjorde jag. Dessutom precis som mailet jag fått i veckan visar det ju sig att från v ytterst ansvariga Henry Jarlsson och VD Robert Petersson 

nu tvingar mig att dagligen begå brott mot de miljöregler som finns för Kinnarps AB. Enligt beslut från 2006 då länsstyrelsen utfärdade tillståndet. 

 

Kinnarps AB marknadsför sig som ett miljövänligt företag. Men hur är det om man skrapar på ytan. Kan verkligen Kinnarps AB,s representanter stå och vara glada som på ex Jönköpingsgalan 2018

Det som började med falska anklagelser mot mig på Kinnarps AB som ledde till att chefer avslöjades både vad det gällde deras kränkande uttalanden och sedermera försök att dölja detta och brist på kompetens som dessutom ledde till kränkningar mot mig som nu tar Kinnarps AB in i nästa fas. Miljö. Ett av de största marknadsföringsämnena i modern tid. Detta ska nu granskas. Känns som ett hållbart ämne. 

Vi ska i nästa avsnitt ha fullständig genomgång av verklighetens miljö och hur den ser ut i Kinnarps AB,s marknadsföring. Man vill ju väga in alla aspekter inför upphandlingar och anseende. Sen undrar man ju vad Greta skulle säga…

 

Så här står det i alla fall i från v grundarna Jarl och Evy Anderssons grundvärderingar

Huruvida det stämmer ska vi ta reda på… och om det förekommit lögner genom historien. 

 

Och tänk att allt detta började med sms och mail till mitt x Marie Blom och f.d VD Per-Arne Andersson. Alla anmälningar ledde ju givetvis till ett s.k kontaktförbud ,som i sin tur ledde till ännu fler anmälningar. Och det mest spännande är att Kinnarps AB kränkt och anklagat mig utan att ha fakta utan enbart hennes ord. Och det konstigaste är att allt som är skickat till företaget kommer från platser där mor och dotter som oxå har ett förflutet på Kinnarps AB vistas. Ex USA 

Eller i Skövde

 

Och för att göra detta krävs data kompetens, juridikkunskap, tillgång till adresser och kunskap om Kinnarps AB och dess ledare. Dessa saker besatt inte jag. 

 

Fantastiskt sammanträffande att från v Marie Blom arbetade med it på Kinnarps AB och besatt kunskap och skvaller. Och av en händelse arbetade hennes juridik utbildade dotter Zandra Johansson på skatteverket i Skövde som förfogar över olika databaser med personuppgifter innan det blev kaos på skatteverket i Skövde pga alla otillåtna slagningar olika personal utfört som uppdagades i samband med detta. 

Vilken otrolig ”slump”. Precis vad som krävs, eftersom jag som utpekat har alibi. Men Kinnarps AB,s ledare tog den enkla vägen och kränkte mig. Fast nog kröp sanningar fram …..

 

 

P.s som en liten parantes i utpekanden av mig som skyldig från Marie Blom och hennes dotter Zandra Johansson blev även mormor Mona d.v.s Maries mor inblandad och även i Skillingaryd  fick man anmäla mig då även hon berikades med en dildo beställd från commercehuset i Skövde 2015-04-29 . Man får ju glad man arbetade innan matchen i Borås….

Och Mona,s anmälan

 

Och fakta från nätsexbutiken

 

INLÄGG 19 - (Öppna för att läsa)

Återigen en vecka med försök till dataintrång och ett hårt arbete från Kinnarps AB med Henry Jarlsson i spetsen.

 

Henry Jarlsson är ju ytterst ansvarig för allt Kinnarps AB tar sig för. 

 

Vi ska givetvis fortsätta med mötet och anklagelserna från 2018-01-19. Men innan vi ger oss i lag med det måste man få ta upp positiva saker oxå. Jag har under veckan fått drygt 20 mail med anledning av förra veckans avsnitt. Det har till största del gällt anklagelserna som Kinnarps AB,s 2 representanter från v HR tanten Angelique Thörn och Servicechef Leif Christer Isberg riktade mot mig.

Anställda och tidigare anställda på Kinnarps AB har sänt bilder och filmer mm och påvisat att på att jag utsatts för kränkande särbehandling.

 

Det har dom rätt i. Marie Blom var ju den som med falska anklagelser till Kinnarps AB,s ledning startade det hela med mail,sms och anklagelser om blomsterbeställning till dåvarande VD Per-Arne Andersson. Det mest intressanta med detta är att hon själv haft större möjligheter än mig själv att utföra dessa gärningar. Och som sagt. Mor och dotter befann sig ofta där brotten begicks. 

Dessutom avslöjades ju företagshemligheter till mig under alla år. Och i början av 2017 avslöjades om olika ”affärer” på Kinnarps AB. Och även andra saker hösten 2016.

Så när jag i september 2017 påtalade för HR chef Kjell Strandberg att han var tvungen att göra en utredning om kränkningar i olika former och pga känsligheten i det kunde ta hjälp av sin kollega Camilla Thulin,HR chef på Kinnarps,Stockholm då jag blivit informerad om deras ”täta” samarbete och resor ihop resulterade det i att HR chef Kjell Strandberg trotts sin religösa fasad blev förbannad och påtalade att jag skulle få sparken?

Varför? För att jag inte ville vara utsatt för allt? Eller för att jag påtalade att HR chef Kjell Strandberg kunde ta hjälp av den som jobbade under honom?

 

Men alla kränkningar och lögner som tex det här med att jag fotograferade/filmade innan 2018-01-19 då jag varnades är ju sanktionerat av Kinnarps AB,s ägare Henry Jarlsson

Men efter mitt avsked 2018-02-27 blev det tydligen lagligt att fota och filma på Kinnarps AB igen? Trotts att jag hittat över 100 bilder/filmer för att påvisa att det var falska anklagelser mot mig.

 

Här är ex en film från 2018-04-09.

 

En mycket intressant film. Den påvisar följande.

1. Kränkande särbehandling 
2. Man tuggar wellpapp,kartonger. 
3. Brott mot tillstånd 
4. Falsk marknadsföring mm

Hur då tänker ni? 
1. Jag blev ju varnad trotts att jag ej filmat/fotograferat men alla andra som gjort eller gör det är det okey med. Och t.o.m en ägarbroder Assar Jarlsson ”like,ar” vissa bilder på ex Facebook.

2. Kinnarps AB får ej tugga wellpapp och kartonger. Det är återvinningsbart och skall således återvinnas. Tar man dessa kartonger ni ser på filmen är de nog så att dom produceras numera i Kina och importeras. 

3. Enligt länsstyrelsen tillstånd begår Kinnarps AB brott mot punkt 19 här.

 

4. Men i Kinnarps AB,s marknadsföring står det under punkt 2.2.6.. att det återvinns men det är bara ett exempel om falsk marknadsföring.

 

Det är Henry Jarlsson som är ansvarig för dessa olika ”brott”

Så jag tackar för dom filmer,bilder och berättelser som kommer mig tillhanda vilket oxå pekar på att Kinnarps AB i sin marknadsföring angående många miljöfrågor inte lever upp till sin marknadsföring.

Och undra om det är ett skyddsombud som filmat detta. Som HR tanten Angelique Thörn refererar till när varningen utdelas.

 

 

Det är intressant hur Henry Jarlssons koncept i konkurrensen från andra aktörer vid upphandlingar där miljöfrågor blir allt vanligare agerar med falsk marknadsföring för att få del av kommunala och statliga inbetalda skattekronor med hjälp av oärlighet. Och då är bara detta ett exempel.

Men det innebär ju att det ger möjligheter för olika anmälningar angående kränkande särbehandling.

Det är väl inget HR chef Kjell Strandberg ser fram emot så det kanske är lika bra att han nu drar sig tillbaka. Precis som förhuden gör när det vankas arbete som nån skojade om. Gabriel Lund kan säkert ta av över den rollen. 

Det är ju ändå så att personligt ansvarig för allt är Henry Jarlsson och resterande firmatecknare.

Detta hoppas jag mynnar ut i att få ställa frågor i olika rättsliga forum till representanter för Kinnarps AB. Dessutom hoppas jag att sanningar då kommer till ytan.

 

Detta var nog inte vad man tänkt. Men en person har gjort detta möjligt. Och det känns jättebra.
Framför allt då facit redan finns i ljud, film, bild och skrivna ord. 

Att kränka en människa, att vägra utreda kränkningar. Att dölja sanningar och egna misstag kan ju i sista änden kosta 100 tals miljoner om det visar sig att lögner är en del av marknadsföring.

Så jag tackar för veckans möjligheter som öppnats tack vare dessa inkompetenta ledare och kränkare på Kinnarps AB.
Från v Henry Jarlsson. Ägare. VD Robert Petersson. Kjell Strandberg HR chef. Anders Hermansson Produktionsdirektör 

Samt från v Mikael Johansson Säkerhetschef. Angelique Thörn HR tant. Gabriel Lund HR arbetare. Mikael Carlstedt Fabrikschef

 

Samt från v Per-Arne Andersson,sparkad f.d VD  Kinnarps AB och Ordförande i Hv71. Christer Isberg Servicechef samt Marie Blom. Som dels anklagat mig och dessutom berättat om alla intressanta affärer på Kinnarps AB.

Det är väl vissa utvalda av dessa jag framledes hoppas få möta i rättsprocesser. Och möjligheterna har öppnat sig. 

 

Som sagt. Måndag morgon 2018-01-22 , helgen efter jag varit anklagad för att fota och filma och dessutom fått en varning till av Kinnarps AB ( eller av ledare som har nått att dölja) började jag min morgon med att filma och fota hela verksamheten. På rasterna under kommande vecka dokumenterade jag allt. 

Jag dokumenterade allt som bröt mot tillstånden. Fotade och filma allt jag upplevde som brott mot tillstånden. Grundliga dokumentationer. Dessutom började jag nu ställa frågor till olika personal som berättade om otillåtna hanteringar och vad som inte var tillåtit och hemligt. 

Dessutom kom ju Servicechef Leif Christer Isberg kontinuerligt av olika anledningar förbi. Jag passade då på att ställa frågor om olika saker. Och som sagt. Jag följde uppmaningarna från olika myndigheter

Spela in … spela in… dokumentera … dokumentera allt. 

 

Jag gjorde det med tysk precision som förmodligen hade uppskattats av företagets grundare som hade en förkärlek till Tyskland …… 

Nästa vecka kommer ännu mer intressanta saker…

INLÄGG 20 - (Öppna för att läsa)

Återigen denna vecka har jag fått göra polisanmälningar pga försök till dataintrång

Vem har något att dölja och vill stoppa denna populära sida? Dessutom kontaktar någon Google och ber att få bilder borttagna. Oxå detta är ett allvarligt brott.

 

Henry Jarlsson,Kinnarps AB

Har ju under en längre tid försökt  få bort mig från olika sociala medier. Givetvis polisanmäls den ansvarige vid varje tillfälle. Framför allt då det är allvarliga brott. Bla mot den Svenska grundlagens 2 olika hörnpelare.

 

Men tillbaka där vi slutade förra avsnittet. Jag dokumentera nu fr.o.m 2018-01-22 allt,foto,film och ljudinspelningar.

Onsdag 2018-01-24 kommer efter påkallad hjälp av mig Tommy Strandhäll från G/S facket Avd 7 i Skövde.

Jag vill ju ta upp de problem jag har med Kinnarps AB och deras olika anklagelser mm och framför allt de reprisalier jag utsatts för sedan jag 2017-09-20 gjorde en anmälan om kränkande särbehandling ( ej utredd ännu).

 

Men Tommy Strandhäll började själv direkt på mötet att anklaga mig. Han påtalade att jag parkerade intill mitt x Marie Blom

På Kinnarps AB,s personalparkering . Nu förstod jag direkt hur detta möte skulle bli. Och tänkte på när HR tanten Angelique Thörn skrek på mötet veckan innan
-det här är arbetsrättsligt och har inte ett skit med civilrättsligt att göra…

 

Jag kom till Kinnarps AB 06.10 på morgonen ungefär och parkerade så nära ingången jag kunde.. mitt x Marie Blom hade förmånen att inte behöva parkera förrän runt 07.45 då hon brukade börja runt kl 8. Således är ju inte det arbetsrättsligt var jag parkerar. Men jag vet nu vad som ligger bakom.

 

Därefter tar Tommy Strandhäll upp att jag nätdejtat Marie Blom och på så vis fått reda på massa saker om chefer på Kinnarps AB och andra saker om Kinnarps AB..
Det är inget jag förnekar men det är heller inget brottsligt om nån berättar saker för mig på nätet. Däremot är ju avslöjandena jobbiga för dom som blir avslöjade,ex Säkerhetschef Mikael Johansson,Produktionsdirektör Anders Hermansson mfl.

Men det är inget arbetsrättsligt att  få reda på saker. Möjligtvis för den som lämnar ut uppgifterna till nån okänd på en nätdejting sida.

 

Tommy Strandhäll går på med anklagelser. Han hävdar dessutom att han inte fått denna information från facket. Men jag har ju lyckats ta reda på att MIN facklige företrädare varit i kontakt med Kinnarps AB,s HR avdelning först. Vilket man kan tycka är konstigt. Av det material jag har tillgång till är det från v Angelique Thörn som är kontakten med Tommy Strandhäll.

Här är alltså min facklige företrädare Tommy Strandhäll som nu kommer med samma förslag jag tackade nej till 2017-10-19.
– du får 12 månaders betalt om du går nu. Det finns ju andra jobb och kvinnor. Kinnarps vil ju inte ha dig… vad hade kvinnor med ett avsked att göra? Det är ju isåfall ”civilrättsligt”

 

Efter 33 år i facket var detta den hjälp jag fick. Men jag förstod nu att facket och socialdemokratin numera bara handlar om egen vinnings skull. Och Tommy Strandhäll är då bror till dåvarande  socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och KU prickad numera för lögner…

Och jag förstår nu hur oärligt allt är och hänger i hop. Dom jobbar inte för människor. Utan för sig själva. Synd det tog så lång tid för mig att upptäcka detta. Men det kan ge andra insyn hoppas jag.  Hade ju dessutom redan upptäckt att G/S lokale ordförande Henrik Brolin var mest intresserad av en karriär inom G/S facket,Kontrasten HR på Kinnarps AB eller en kommunal politisk karriär inom Socialdemokraterna.

Tommy Strandhäll ville jag skulle ta 12 månadslöner och gå hem. (Det motsvarar väl dom 200.000 jag betalat i fackavgift med skattade pengar genom livet). Dvs jag får ingen hjälp av facket. Han förklara oxå att han inte tänker ta det till AD där man kan få 36 månader på skadestånd. Han vill att vi direkt gör upp med Kinnarps AB. Jag har inte misskött mitt arbete eller nått. Varför ska jag då tacka ja ? pga inkompetenta ledare som skyddar varandra,ljuger och inte vet  i vilket revir dom ska ”pissa” och att dom gjort bort sig. Aldrig….
Tommy Strandhäll tycket ändå jag ska ta det,det är bra säger han och att erbjudandet gäller 1 vecka. Sen kanske det inte går att få till det igen… Där ser man. Han har redan sålt av sin medlem. Så mycket företrädde han mig. Eller vad får han av företaget om jag tackar ja? Tänk alla lurade medlemmar som får erbjudande om ett utköp. Jag har inget fel gjort och säger till hans förtret nej.( antar han förlorade på det???)  Vi avslutar mötet och jag fortsätter jobba och dokumentera.

Och kontaktar ånyo myndigheter om olika hjälp. För det var inte jag som kom med massa anklagelser på Kinnarps AB som fick chefer att kränka mig. Nä… nån annan pekade ut mig….

Jag förstår nu oxå att HR chef Kjell Strandberg som ni läste om i förra avsnittet och
Produktionsdirektör Anders Hermansson som ni ser på bilden här och sms om honom. ( OBS.. bilden dök upp hos mig precis som filmen mm men bilden förklarar nog sms jag fått om Produktionsdirektör Anders Hermansson )

Dessa herrar och fler därtill vill dölja sanningar både på jobbet och privat. Men jag är ju uppdaterad dagligen sedan 2006 och även om det var uppehåll i informationen mellan oktober 2014 till mars 2016 berättades allt ikapp innan det ströps igen 10 juni 2017.  Men det var ju inte till mig de manliga cheferna /ledare och tekniker kom in och satte sig och talade ut om sina problem på jobbet,eller i hemmet  eller allmänt skvaller. Att nån hade problem att förstå hur den egna produktionen fungerade eller hur jobbigt nått bonusbarn kunde vara som man fått med sig in i en relation. Eller hur en del berättade om otrohetsaffärer och stora alkohol intag. Eller vilka som reste iväg med ”resesekreterare”. Och att nån  som använde besöksstolen på kontoret som terapi samtal om sitt x och barna och alla problem,och hur jobbigt det ska bli att bli pappa igen med en yngre kvinna,och hur jobbigt det är för den nya yngre kvinnan efter förlossningen och att hon ska göra nya bröst och efter det tar det slut igen och alla problem med det… ja,ni förstår. Men det var INTE till mig det avslöjades saker. Men någons ögon och öron berättade om allt detta dagligen. Och jag är ändå snäll i min beskrivning då det oxå finns ett antal utlämnade och utnyttjade Qvinnor som behandlats illa av en del även om de flesta av dessa Qvinnor nu har slutat på Kinnarps AB. Jag förstår att det finns mycket känsliga saker… men nu tänker jag avslöja det Henry Jarlsson

är ansvarig för och som han/Kinnarps AB ljuger om.

 

Jag tuggar ju enligt order och fortsätter sköta mitt jobb och som ni såg förra veckan fick jag ju denna film skickad till mig för 2 veckor sen.

En film upplagd på nätet 2018-04-09. Inspelad 6 veckor efter mitt avsked som visar hur man tuggar kartong och wellpapp till briketter och pellets som eldas i olika anläggningar och genererar Kinnarps AB enorma pengar. Även om nu Kinnarps AB tagit bort original artikeln från nätet

Så är detta numera kvar efter avslöjanden på Instagram ( kinnarps.space)

Men Kinnarps AB bryter här mot gällande miljötillstånd sedan 2006-12-20 . Och inte nog med det. Henry Jarlsson/Kinnarps AB ljuger dessutom om det. I så väl marknadsföring som i kontakter med myndigheter. Här är ett svar från Kinnarps AB 3 veckor innan filmen publicerades av någon på nätet. Titta på punkt 3. Resten spar vi så länge…

Här ser man återigen hur Henry Jarlsson / Kinnarps AB ljuger.

 

Som sagt jobbar jag på och dokumenterar. Detta har ju givit mig kunskap i att jag begår dagligen miljöbrott. Man är ju dessutom skyldig att anmäla sig själv om man begår brott. Dessutom är ju brotten utförda då jag även hotades om jag inte utförde dessa arbetsuppgifter som Servicechef Leif Christer Isberg

ålade mig trotts hans egen kännedom om miljötillståndets innefattning.

 

Så enligt paragraf 29 med risk att bli dömd  kommer jag ända nu anmäla mig

Intressanta saker i dessa Greta Thunberg tider och företag som utger sig vara hållbara,recykla och miljövänliga. Så bra marknadsföring att man vinner upphandlingar på ett koncept man inte lever upp till. Och då kan jag i ärlighetens namn säga att INGET är avslöjat ännu… men framledes kommer det mer om miljö,kränkningar  och att i historien visar det sig att det alltid varit en ”slutlig lösning” att förbränna avfall….. det kanske Johanna Ljunggren och VD Robert Petersson förklarar nästa gång dom tar emot pris med anknytning till miljö,hållbarhet eller recykling… och värdegrunder….